foredrag


  • Foredrag ved MBA Alumni BI arrangement

    Sommer 2023 publiserte Legeforeningens tidsskriftet.no vårt innlegg om hvorfor leger bør fremme kjøttreduksjon. Derfor ble vi invitert til å holde foredrag på MBA Alumni sitt seminar ved BI, 6. september 2023. Lege og leder i Mat for helsen Tanja Kalchenko presenterte fakta og kunnskap om betydningen av kjøttreduksjon – for helsen, klima og bærekraftig matproduksjon…

    Continue Reading