Norsk matpolitikk

Norsk mat- og landbrukspolitikk har flere svakheter. Dagens matproduksjon i Norge er dominert av husdyrprodukter. Norges høye kjøtt- og meieriforbruk er verken ressurseffektiv, sunt, miljøvennlig eller bærekraftig.

Dagens produksjon av kjøtt, meieri og egg er av et så høyt omfang at det legger beslag på følgende ressurser – dyrket mat i Norge, dyrket mat i utlandet og 95 % av landbruks-subsidier, mange milliarder va våre skattekroner. Samtidig er det ingen behov for dette verken helse- eller næringsmessig.

Les også: Bærekraftig matproduksjon i norge og Bærekraftig er næringsrik

Lite ressurs-effektiv matpolitikk

  • 90 % av norsk dyrket mark, inkludert 2/3 av de beste matkornarealene (kilde)
  • import av 1 million tonn råvarer for å lage kraftfôr til norske husdyr, inkludert 160 000 tonn soya – den soyaen alene kan dekke proteinbehovet til alle nordmenn (se Landbruksdirektoratets kraftfôrstatistikk – lenke )
  • 80 % av dagens landbrukssubsidier, mange milliarder skattekroner årlig, går til å støtte kjøtt- og meieriproduksjon.

Les også: Hva er bærekraftig mat og kosthold og Bærekraftig matproduksjon i Norge

Statspålagt kjøttreklame

Staten pålegger norske bønder til å drive generisk kjøttreklame (budsjett ca. 80 mill kroner årlig) via matprat.no, med hjemmel i omsetningsloven. Det å dyrke plantekost som menneskemat direkte er en mye mer ressurseffektiv matproduksjon enn kjøtt og meieri. Over halvparten av næringen fra husdyrfôr-råvarene, bl.a. protein og kalorier, går tapt, fordi husdyrene forbruker en god del protein og energi selv, langt mer enn det de «gir tilbake» i form av kjøtt.

Les også: Mat og helse i skolen – innspill til Utdanningsdirektoratet

Vanskelig å nå bærekraftsmålene

Norge har forpliktet seg til å følge FNs bærekraftsmål. Tre av dem gjelder mat og kosthold. I 2023 ga ut FNs klimapanel (IPCC) rapport AR6, og fremhevet betydningen av plantebasert kosthold for klima:

“Balanced and sustainable healthy diets and reduced food loss and waste present important opportunities for adaptation and mitigation while generating significant co-benefits in terms of biodiversity and human health.”

Et sunt kosthold basert på mest fullkorn, belgfrukter, frukt, grønnsaker og nøtter reduserer miljøpåvirkning. Et skifte mot plantebasert kost er et viktig skritt mot å sikre en levelig fremtid for alle. Les hele IPCC-rapporten her: https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-cycle/ Dagens landbrukspolitikk i Norge er en viktig hindring til dette.

Les også:

%d bloggere liker dette: