Fedme og overvekt

Ned i vekt mat

Fedme, som defineres som en tilstand når kroppsmasseindeks på over 30, er en sykdom. Blant annet finnes det medisiner – både tabletter og sprøyter – mot den, og i alvorlige tilfeller behandles fedmen med operasjon. Kosthold er viktig, både som forebygging og del i behandling.

Fedme øker risiko for mange sykdommer, inkludert diabetes type to, høyt blodtrykk og flere typer kreft. Derfor er det viktig å både forebygge og behandle overvekt og fedme. I Norge har ca. 25 prosent av den voksne befolkningen fedme. 65 prosent av nordmenn har enten fedme eller overvekt.

Les også: Ned i vekt med riktig mat og Trening på vegankost

definisjoner – overvekt og fedme?

Verdens helseorganisasjon har definert fedme som en tilstand når kroppsmasseindeks er mer enn 30. Når kroppsmasseindeks er mellom 25 og 30, er dette overvekt.

Sykelig overvekt defineres som

  • KMI på 35 eller mer med komplikasjoner
  • eller KMI på 40 eller mer uten spesifikke komplikasjoner. 

BMI, eller body mass index, på norsk KMI (kroppsmasseindeks), gir mulighet for å klassifisere i ulike vektkategorier. Dette er en formel som viser balansen mellom høyde og vekt, og beregnes ut fra ens vekt og høyde.

Dette er et godt mål for de fleste, på mengden kroppsfett. De som har spesielt stor muskelmasse bør bruke andre metoder, for eksempel spesialtvekt.

BMI regnes enkelt ut fra høyden og kroppsvekt, sjekk BMI-kalkulator på nhi.no KMI er et uttrykk for vekt i forhold til høyde, og er lik vekten delt på kvadratet av høyden. For eksempel: 60 kg / (1,6 x 1,6m) =23.

Hva er optimal vekt?

Det er når din kroppsmasseindeks er mellom 18 og 25. I dag bruker man KMI for å bedømme om man er normalvektig eller overvektig. Les også: Ned i vekt med riktig mat

FORSKNING OG FAKTA

Forskning viser at overvekt og fedme er sjeldnere blant dem som spiser mye planter og lite kjøtt enn i befolkningen for øvrig. Dette er i all hovedsak relatert til kostholdet. Den samme gunstige effekten ser man hos barn.

I snitt er det en vektforskjell på 7 kg hos menn og 3 kg hos kvinner. De som spiser utelukkende plantekost er slankere enn de som spiser gjennomsnittlig. Og de som spiser plantebasert ligger nær opp til idealvekt.

Plantekost er effektivt hvis man vil gå ned i vekt. En metaanalyse av 12 intervensjonsstudier, med til sammen 1151 forsøkspersoner og gjennomsnittlig varighet på 18 mnd, konkluderte med at et vegetarisk kosthold generelt, og et vegansk kosthold spesielt, gav større vekttap sammenlignet med et ikke-vegetarisk kosthold.

Kosthold med mindre kjøtt og mer plantekost kan beskytte mot overvekt og fedme. Rødt kjøtt og ferdigprodukter av kjøtt, øker derimot risiko for overvekt og fedme.

Kildene med numre kan du sjekke her kilder

Overvekt og fedme er et samfunnsproblem

Lederen i Nasjonalt råd for ernæring har nylig uttalt til Dagens Medisin:

– Fedme er en forferdelig stor utfordring, én av samfunnets største. Den sterke sammenhengen mellom fedme og hjerte- og karsykdom, hjerneslag, enkelte kreftsykdommer, diabetes samt psykiske lidelser, er undervurdert, sier Jøran Hjelmesæth, leder av Senter for sykelig overvekt ved Sykehuset i Vestfold, professor i medisin ved Universitetet i Oslo og leder av Nasjonalt råd for ernæring.

Sjekk skriv om overvekt fra Helsedirektoratet her

WHO skriver at på individuelt plan kan man spise mer plantekost som belgvekster, frukt og grønnsaker, fullkorn og nøtter:

“At the individual level, people can:

  • limit energy intake from total fats and sugars;
  • increase consumption of fruit and vegetables, as well as legumes, whole grains and nuts; and
  • engage in regular physical activity (60 minutes a day for children and 150 minutes spread through the week for adults).”

Ifølge Folkehelseinstituttet er omtrent 60 – 70 % av nordmenn enten overvektige eller fete.

Hvorfor er det viktig å forebygge fedme og overvekt?

Å holde en sunn vekt handler først og fremst ikke om utseende og mote, men er viktig for å forebygge mange livsstilsykdommer som diabetes type 2, hjerte- og karsykdommer som hjerteinfarkt, hjerneslag og hjertesvikt, og slitasje i ledd.
Økt kroppsvekt er en viktig risikofaktor for utvikling av insulinresistens og diabetes type 2, og flere andre sykdommer. Fedme er også risikofaktor for over ti typer kreft.


Les mer:

%d bloggere liker dette: