BLI MEDLEM

monochrome photo of couple holding hands

Sykdommer som hjerteinfarkt, slag, diabetes, fedme og kreft fører til mye lidelse og tar mange liv for tidlig. Et grønnere kosthold kan bidra til å løse vår tids største utfordringer: sykdom, klimaendringer og pandemier.  

Derfor jobber vi for at flest mulig får vite hvordan spise grønnere og sunnere. Ønsker du bidra til bedre folkehelse og en bedre verden? Medlemmene får nyhetsbrev med alle nyheter tilsendt på epost, og de som har betalt/fornyet siste års medlemskap) får delta i våre webinarer gratis.

BLI Fagmedlem Eller Støttemedlem

Vi er åpne både for fagpersoner og dem som ikke har relevant utdanning innen helse og ernæring, men ønsker å bidra med penger og støtter vårt formål – bedre helse gjennom opplysning om sunt kosthold. Årsmedlemskapet koster kr 400,- pr år (150,- for studenter).

Fagmedlemskap innebærer stemmerett på årsmøter, og krever helsefaglig (lege, helsearbeider, fysioterapeut, sekretær o.l.) eller ernæringsfaglig (master eller bachelor i ernæring, klinisk ernæringsfysiolog o.a.) bakgrunn. Støttemedlemskap er åpent for alle!

Vil du støtte oss? Meld deg inn i foreningen, enten som fagmedlem eller støttemedlem!

Om du ønsker, får du ved innmeldingen tilsendt boken Fra liten til stor – alt om plantebasert ernæring. Si ifra om du vil ha boken! Melder du deg inn nå før 20. desember, vil beløpet gjelde medlemskapet for 2023 og 2024!

Hva er det vi gjør?

Vi jobber for bedre folkehelse, sunnere, grønnere og mer bærekraftige kosthold og matsystemer. Mat for helsen er medlem i Norges (https://folkehelseforeningen.no/) og Europas (EUPHA) folkehelseforening. Dette gjør at vi blir invitert til flere politiske møter som for eks. dette møte, om forslag til statsbudsjett.

Vi har også medlemskap i Frivillighet Norge med noen fordeler. I 2023 har vi fått opp vår nye nettside matforhelsen.no og har driftet den. Vi har deltat i Oslo Vegetarfestival og Future Foods-konferansen. Vi har holdt flere innspill, innlegg og foredrag, samt har gjort mediebidrag. Les mer i vår årsrapport 2023.

Vi behøver å få større gjennomslag. Større medlemsmasse, flere støttespillere og midler er viktig for å mobilisere for vår sak.

Her er noen eksempler på hvordan vi ønsker å nå dette:

  1. Helsedirektoratet skal lage nye nasjonale kostråd til sommeren. Nordiske kostråd fra 2023 anbefaler betydelig redusert kjøttforbruk ift. dagens nivå. Mange driver derfor påvirkning for å skape tvil om behovet for å redusere kjøttforbruket i Norge. Vi trenger derfor midler for å være en mer tydelig stemme mot slike aktører, som kjøttindustriens reklamebyrå Matprat.
  2. Vi har hatt et pilotprosjekt med testgruppa på 7 testpersoner som ville prøve (et mer) plantebasert kosthold i en måned. Derfor har vi utviklet et opplegg med ukentlig digital oppfølging med klinisk ernæringsfysiolog. Testgruppa som gjennomførte appen og oppskriftene – var positive. Vår samarbeidspartner har utviklet en app med sunne oppskrifter, og for å videreutvikle og ferdigstille appen og gjøre den tilgjengelig for allmennheten (via Google Play), behøver vi midler.
  3. Vi vil øke antall medlemmer og støttespillere, og nå bredere ut, også til helse- og ernæringspersonell.
  4. Vi vil holde flere webinarer, medlemsmøter og andre sosiale eventer.
  5. Vi vil lage flere brosjyrer.
  6. Vi vil vurdere digital annonsering.

Norge behøver et dytt – derfor er vår sak viktig

Det er lite forebyggende tiltak i Norge for å redusere kostholds-relatert sykdomsbyrde. Dette til tross for at folkehelsemeldingen 2023 og Hurdalsplattformen anerkjenner kosthold som viktig årsak til sykdomsbyrden i Norge. Denne anerkjennelsen har vi i Mat for helsen jobbet en god del for.

Regjeringen bestemte i august 2023 at bærekraft ikke vil bli inkludert i de nye nasjonale norske kostrådene. Dette til tross for at de nordiske kostrådene 2023 har utarbeidet egne råd for et mer bærekraftig kosthold.

Norsk landbrukspolitikk er i dag slik at omtrent 90 % av alle landbrukssubsidiene brukes til å støtte kjøtt-, meieri- og eggproduksjon. Generisk kjøttreklame er lovpålagt i Norge, med hjemmel i omsetningsloven, og gjennomføres via Matprat og Matopedia.

Dette er synd og uheldig, spesielt når vi ser at vårt naboland Danmark har en egen handlingsplan for plantebasert kosthold. Danmarks kostråd fra 2021 anbefaler å spise mindre enn 350 gram kjøtt per uke, og fremmer belgvekster som en sunn og bærekraftig kilde til protein.

Bli FRIVILLIG – Gratis

Har du kunnskap innen kommunikasjon, markedsføring, grafisk design, media og politisk arbeid, og kanskje også prosjektledelse? Har du noen timer per uke til overs og vil bidra til å gjøre vårt arbeid bedre og mer effektiv, send oss mail til kontakt@matforhelsen.no

Oversette fra engelsk til norsk

Har du lyst til å oppsummere og oversette vitenskapelige artikler fra engelsk til norsk?

Åpent for alle

%d bloggere liker dette: