Kreftrisiko og kosthold

forebygge kreft

Risikoen for flere kreftformer påvirkes av kosthold. Flere typer kreft kan forebygges, altså kreftrisikoen kan reduseres, med sunn mat. Forskning viser at et hovedsakelig plantebasert kosthold, altså kosthold med en del mindre kjøtt og meieri, og med en del mer plantekost enn det er i et vanlig vestlig kosthold, er gunstig.

Det er samtidig godt dokumentert at kjøttprodukter øker risiko for kreft, spesielt i tykktarm, endetarm og magesekken. Det er også sammenheng mellom kjøttspising og kreft i noen andre organer.

Hva med kreft i Norge – hvor mange tilfeller kan forebygges? Kreftregisteret har svaret!

Hvert år kan mer enn 13.000 krefttilfeller i Norge forebygges, skriver Kreftregisteret på sine nettsider. Det viser beregninger i rapporten «Kreft i Norge – hvor mange tilfeller kan forebygges?» . Dette er rapporten som Kreftregisteret har utarbeidet på oppdrag fra Kreftforeningen – lenken er her.

Kreftregisteret har beregnet hvor mange tilfeller av ulike kreftformer hvert år i Norge som kan tilskrives utvalgte risikofaktorer. Dette for å synliggjøre hvor stort potensiale finnes i livsstilsendringer og forebygging på befolkningsnivå.

Forebyggbare krefttilfeller fordeler seg særlig på de store kreftformene, som lungekreft, tarmkreft, hudkreft og brystkreft.

Røyking er fortsatt den risikofaktoren som forårsaker aller mest kreft, med mer enn 5000 nye tilfeller årlig. Andre store risikofaktorer er UV-eksponering, kosthold, overvekt/fedme og alkohol, skriver Kreftregisteret.

forebygge kreft
Fra Kreftregisteret, rapporten Kreft i Norge – hvor mange tilfeller kan forebygges

Hvordan forebygge kreft?

Verdens største kreftforsknings-organisasjon WCRF (World Cancer Research Fund) har oversikt over ulike kreftformer og tiltak som er gunstige for forebygging. De har også oversikt over ulike forebyggende tiltak, og kosthold med mye grønnsaker, fullkorn, frukt og belgvekster fremheves – les mer her. Også redusert kjøttforbruk er et av disse – les mer her

Mindre kreft med mer planter

Frukt og grønnsaker, samt fullkorn og belgvekster gir flere helsefordeler. De inneholder blant annet mange ulike stoffer som kan beskytte mot enkelte typer kreft. Plantekost er også så godt som fri for de skadelige stoffene som finnes i mat fra dyreriket. Mye kjøtt er på den andre siden, en veldokumentert risikofaktor for utvikling av ulike kreftvarianter.

Et plantebasert kosthold innebærer dermed at man får dobbel gevinst fordi man spiser mindre av matvarer som øker risikoen, og mer av de som reduserer den.

Kosthold uten mat fra dyreriket

Et helvegetarisk (vegansk) kosthold har i studier vist statistisk signifikant beskyttelse mot forekomst generelt (Dinu m.fl. 2017), samt mot de kvinnespesikke formene (Tantamango-Bartley m.fl. 2013). Vegetariske kostholdsmønstre virker også å være assosiert med redusert risiko for mage-tarmkreft (55).

Kilder: Dinu M, Abbate R, Gensini GF, Casini A, Sofi F. Vegetarian, vegan diets and multiple health outcomes: A systematic review with meta-analysis of observational studies. CritRev Food Sci Nutr. 2017;4.

Tantamango-Bartley Y, Jaceldo-Siegl K, Fan J, Fraser G. Vegetarian diets and the incidence of cancer in a low-risk population. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2013;

Hva sier verdens største kreftforskningorganisasjon WCRF (World Cancer Research Fund) om vegansk kosthold og kreftforebygging? Hel plantekost beskytter gjennom sunne råvarer, forebygging av overvekt og fedme og fravær av kreftfremkallende/rødt og bearbeidet kjøtt:

«However, there are many characteristics of a healthy vegan diet that align with our Cancer Prevention Recommendations – such as eating lots of wholegrains, pulses, fruit and vegetables, and avoiding red and processed meat.1

This is not only because plant-based foods contain fibre, which protects against bowel cancer, but including more plant-based food in the diet can also help people to maintain a healthy weight – and being overweight or obese increases the risk of 12 types of cancer.2

We also know that eating red and processed meat increases the risk of bowel cancer.»

USAs kreftforening sin retningslinjer for kosthold og fysisk aktivitet

9 juni 2020 ble den nyeste versjonen av den USAs kreftforeningens retningslinjer for kosthold og fysisk aktivitet (American Cancer Society’s Diet and Physical Activity Guideline – lenke) publisert. Denne er utviklet av et nasjonalt panel av eksperter innen forskning, offentlig politikk og sykdomsforebygging, og hvor målet er forebygging.

I tillegg til fysisk aktivitet og det å holde sunn vekt, være fysisk aktiv og begrense/kutte ut alkohol, anbefaler forfatterne et kosthold som først og fremst inkluderer frukt, grønnsaker, belgfrukter og fullkorn. Matvarene vi bør redusere eller kutte ut er rødt kjøtt, ferdigprodukter av kjøtt, brus, ultrabearbedet mat og hvitt mel.

All tilgjengelig forskning setter konsekvent et slikt kosthold i forbindelse med redusert risikoen, redusert risiko for å dø av kreft og redusert risiko for andre sykdommer, samt fordeler for miljøet.

Sitert retningslinjen:

«A healthy eating pattern includes:

◦Foods that are high in nutrients in amounts that help achieve and maintain a healthy body weight;

◦A variety of vegetables—dark green, red, and orange, fiber‐rich legumes (beans and peas), and others;

◦Fruits, especially whole fruits with a variety of colors; and◦Whole grains.

A healthy eating pattern limits or does not include:◦Red and processed meats;

◦Sugar‐sweetened beverages; or

◦Highly processed foods and refined grain products.»

Oppfordrer til kjøttkutt

Det er en konsekvent sammenheng mellom spisemønstre som følger disse retningslinjene og redusert risikoen, dødelighet og kronisk sykdom. Slike spisemønstre er dessuten bedre for miljøet. 

“The best available evidence continues to support recommendations to limit intake of red and processed meats for cancer prevention.


Potential biologic mechanisms underlying these associations include consumption of nitrates and nitrites in processed meats, with oxidative DNA damage from the formation of nitrosamines in the gut catalyzed by heme iron and the formation of heterocyclic aromatic amines and polycyclic aromatic hydrocarbons during high‐heat cooking of meat,such as cooking meat over flames or grilling.

It is not known whether there is a safe level of consumption for either class of meat products, since the risk of colon cancer increases 23% with each additional serving (almost 2 ounces) of processed meat and 22% per 3 ounces serving of red meat”

Samfunnsinitiativer og politikken for å gjøre det lettere for å spise sunt

Rapporten etterlyser også samfunnsinitiativer og offentlig politikk for å øke tilgangen til sunn mat:

«Public, private, and community organizations should work collaboratively at national, state, and local levels to develop, advocate for, and implement policy and environmental changes that increase access to affordable, nutritious foods; provide safe, enjoyable, and accessible opportunities for physical activity; and limit alcohol for all individuals.»

Kilde: 

Rock CL, Thomson C, Gansler T, et al. American Cancer Society Guideline for Diet and Physical Activity for Cancer Prevention. CA Cancer J Clin. Published online June 9, 2020. Hele retningslinjen kan leses her https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.3322/caac.21591

Staten og politikere har ansvar for å fremme sunnere kosthold – økt forbruk av plantekost

Regjeringen har bestilt rapport for å utrede tiltaket Overgang fra rødt kjøtt til plantebasert kost og fisk, foreslått av Miljødirektoratet som en del av Klimakur2030 og allerede utredet av NIBIO. Dette er et tidsriktig tiltak fremmet av regjeringen.

Det å kutte ned på kjøtt og øke inntak av plantekost, vil gi store samfunnsgevinster, målt, i tillegg til mange sparte liv, i mange milliarder kroner, noe også rapporten Samfunnsgevinster av å følge Helsedirektoratets kostråd viste allerede i 2016 (se side 27, tabell 3.1).

Også den norske kreftforeningen 

oppfordrer til å kutte ned på eller gjerne også kutte helt ut (lenke). Sitert:

«Begrense mengden rødt kjøtt og unngå bearbeidede kjøttprodukter som bacon, kjøttdeig og pølser, så langt det er mulig. Hvis du spiser kjøtt, er det best å velge hvitt kjøtt, rent kjøtt og magre kjøttprodukter med lite salt. Her kan du lese mer om hvorfor rødt kjøtt øker kreftrisiko.
Disse rådene samsvarer med de helsemyndighetene anbefaler for å ha god helse, og tar utgangspunkt i kunnskap som World Cancer Research Fund (WCRF) har samlet om mat og kreft.»

Forskere, helsemyndigheter, fagpaneler og andre seriøse aktører er enige: Kostholdet bør hovedsakelig være plantebasert, med mer grønnsaker, belgvekster, fullkorn og mindre kjøtt og fete meieriprodukter. Egg kan være skadelige hvis man er kolesterol-sensitiv, har hjerte- og karsykdom eller hvis man er i risikosonen for å få hjerte- og karsykdom. 

Også andre norske pasientforeninger fremmer et kosthold med mindre animalsk mat og mer plantekost, les mer her

Trygt å spise mest plantebasert – Det er nok protein og jern i plantekost

Rødt kjøtt er samtidig ikke nødvendig i kosten nærings- eller helsemessig. Kjøtt bidrar kun med 27 % av det totale proteininntaket i norsk kosthold. Hele 50% i norsk kosthold kommer dessverre fra bearbeidet kjøtt som pølser, bacon, salami, skinke, karbonader og i praksis alle ferdigprodukter, både rødt og hvitt, vi får kjøpt på butikk.

Når det gjelder jern, er det brød og kornprodukter som er den største kilden til jern i norsk kosthold, både for voksne og barn. Også protein kan må få nok av med plantekost, uten å snakke om at det er like gode proteiner i fisk.

Verdens ledende kreftforskere – WCRF – Worlds Cancer Research Fund

Verdens største organisasjon for kreftforskning fraråder å spise ferdigprodukter på daglig basis.

«Eat wholegrains, vegetables, fruit & beans
Make wholegrains, vegetables, fruit and pulses (legumes) such as beans and lentils a major part of your usual daily diet»

«Eat little, if any processed meat»

Kilde: WCRF Research Fund. Diet, Nutrition, Physical Activity and Cancer: a Global Perspective. The Third Expert Report. The Continuous Update Project (CUP) is the world’s largest, most authoritative and up-to-date source of scientific research on cancer prevention and survivorship through diet, nutrition, physical activity and cancer. Lenke

Les også: Usunt kosthold; hva er konsekvensene?

Mekanismene – hvorfor kjøtt øker risikoen for kreft

Selv om mekanismene ikke er endelig kartlagt per i dag, er det konkludert med en overbevisende årsakssammenheng. Denne sammenhengen er tydelig nok til at Nasjonalt råd for ernæring 2011 anbefaler å begrense inntaket av rødt kjøtt til under 500 gram per uke (1).

Verdens ledende organisasjon innen kreftforskning WCRF (2,3) har konkludert med overbevisende årsakssammenheng mellom ferdigprodukter og kreft i tykktarm, og fraråder derfor å spise bearbeidet kjøtt, både av rødt og hvitt kjøtt, til og med i små mengder. Det samme gjør Verdens helseorganisasjon, Det amerikanske instituttet for kreftforskning (AICR) og Harvard universitet.

Meieriprodukter øker risiko for kreft i prostata og mulig noen andre typer kreft.

Grønnsaker og frukt er rike på stoffer som beskytter mot kreft

Grønnsaker og frukt inneholder ulike stoffer som beskytter mot enkelte typer kreft, mens rødt kjøtt er en risikofaktor for blant annet tykktarmskreft, magesekk-kreft, lungekreft og livmorkreft, der det ser ut til å være en betydelig økning i risikoen hos dem som spiser mye rødt kjøtt sammenlignet med de som ikke gjør det.

Tykktarms- og lungekreft er begge av de hyppigste kreftformene i Norge. Også for prostatakreft som er den hyppigste kreftformen hos menn, er det blitt sett en gunstig effekt av plantebasert kosthold. Mange studier tyder på at vegetarkost bidrar til økt livslengde og reduserer risikoen for død fra flere sykdommer.

Plantebaserte kostholdsmønstre kan forebygge noen typer kreft

Utallige studier konkluderer med at kjøtt kan øker risiko for kreft i ulike organer, mens vegetariske og andre plantebaserte kostholdsmønstre kan beskytte mot utvikling av flere typer kreft (7). Det finnes solid bevismateriale for at rødt og bearbeidet kjøtt øker risiko for tykktarmskreft (4,5,6), den hyppigste kreftformen i Norge.

Det er en bred faglig enighet, både blant norske og internasjonale faginstanser og forskere, om at et lavere inntak av rødt kjøtt og bearbeidet kjøtt, både hvitt kjøtt og rødt, og høyere inntak av mat fra planter er gunstig med tanke på forebygging av kreft i tykktarm og endetarm (1,2). Det er mulig at rødt kjøtt også øker risiko for kreft i spiserør, lunge, bukspyttkjertel og livmorslimhinne. Og at bearbeidet – i spiserør, lunge, magesekk og prostata (1,2).

Les også: Hva viser ulike studier om sammenhengen mellom mat og kreft?

%d bloggere liker dette: