Jodmangel – vage symptomer, og hvordan unngå det

jodmangel pga små mengder i norsk mat

Jodmangel oppstår når man får betydelig mindre jod enn anbefalt, over lengre tid. Alvorlig mangel er sjelden i våre dager, mens moderat mangel, på grunn av redusert inntak, er trolig vanlig. Det er fordi det er få gode kilder til mikroelementet i nordmenns kosthold.

Moderat redusert inntak gir ikke uttalte symptomer, og er derfor vanskelig å oppdage.

Om du ikke spiser hvit mager saltvannsfisk (torsk, kolje eller sei) regelmessig, altså omtrent tre middagsporsjoner per uke, og/eller ikke drikker jodberiket norsk havremelk (sjekk innholdsfortegnelsen) eller kumelk (kraftfôret til kyrne er kunstig beriket) i større mengder (omtrent halv liter per dag i tillegg til hvit fisk), er du i risikosonen for mangel. Les også: Ku-melk eller plantemelk?

Slik unngår du jodmangel – tilskudd er den tryggeste måten

Jodtilskudd er trygt. Per i dag, inntil staten har ordnet med beriking av mat og salt, anbefales tilskudd, med minst 125 mikrogram jod, slik WHO anbefaler i land der mangel har oppstått. Tilskuddet fra Nycoplus og kosttilskudd VEG1 og OVEG kan inntil videre enkelt og trygt dekke behovet. Også flere multivitamin-preparater/kosttilskudd inneholder mikroelementet.

tilskudd – tabletter

 • Du kan kjøpe tilskuddet Jod 225 mikorgram fra Nycoplus på alle norske apoteker. 1 tablett daglig, og behøver ikke nødvendigvis tas hver eneste dag.
 • VEG1 er et tilskudd som både inneholder jod, vitamin D, vitamin B12 og selen, og som spesielt er utviklet for veganere.
 • OVEG er et annet kosttilskudd som spesielt er utviklet for veganere.
 • Mange, de fleste multivitamin-preparater/kosttilskudd inneholder jod, sjekk innholdsfortegnelse.
 • Tangmel anbefales ikke. Mengden i tangmel er vanskelig å dosere, og jodinnholdet varierer betydelig.
 • Veganere har egne kosttilskudd.

Hva fører mangel til? Hva skjer i kroppen

Når skjoldbruskkjertelen ikke får nok av jod, jobber den på høygir for å produsere nok hormoner. Kjertelen kan da bli forstørret og knutete, til å begynne med. I tillegg produserer kjertelen enten mer eller mindre hormoner, noe som fører til lavere eller høyere stoffskifte enn normalt. Med tiden kan det oppstå ganske lavt stoffskifte som gir symptomer.

jodmangel pga små mengder i norsk mat
Jodmangel pga for lite jod i norsk mat

symptomer

Jodmangel gir symptomer når det fører til lavt stoffskifte, og når det oppstår synlig forstørrelse ab skjoldbrusk-kjertelen. Dette er ikke alltid eller nødvendigvis noen spesifikke symptomer. Struma, som er en (synlig) forstørret og eventuelt også knutete skjoldbrusk-kjertel, oppstår ved alvorlig mangel.

Uttalt struma er ikke så vanlig i våre dager i den vestlige verden. Etter at WHO innførte sin universelle berikingsstrategi, forsvant de to alvorlige tilstander ved mangel:

 • Struma, eller synlig og betydelig forstørret skjoldbrusk-kjertel.
 • Ekstremt lavt stoffskifte, eller kretinisme, hos nyfødte.

Jodmangel som er moderat og lett gir ikke nødvendigvis noen spesifikke symptomer. Men dette kan føre til lavt eller høyt stoffskifte med tilsvarende symptomer, samt forsinket utvikling av nervesystemet hos foster og spedbarn.

I Norge har hele 80 % norske gravide lavt jodinntak med kosten. Om du mistenker at du ikke får i deg nok, kan du regne på det med kostholdsplanleggeren.no. Kosttilskudd er uansett en trygg og lettvint løsning. Les også: Kosthold som beskytte mot stoffskifte-sykdommer.

Symptomer på lavt stoffskifte hos voksne

Symptomer på lavt stoffskifte er ofte uspesifikke. De kan være betinget av mangel, men også av mange andre årsaker:

 • Saktere puls,
 • tretthet og økt søvnbehov
 • tørr hud og negler
 • hes stemme
 • hevelser pga (økt) vannoppsamling i kroppen.

Derfor er det viktig med undersøkelse hos lege og blodprøver.

Tegn på lavt stoffskifte hos foster og de minste barna

 • Alvorlig jodmangel – kretinisme – alvorlig feil i utvikling av hjernen og forsinket psykomotorisk utvikling. De verste tilfellene av mangel hos foster er dramatiske og ikke forenlig med liv, og dette skjer ganske sjelden i dag i den vestlige verden.
 • Symptomer på moderat/mild mangel er lett forsinket psykomotorisk utvilking.
jodtilskudd
jodtilskudd anbefales til store deler av befolkningen

Finnes det test for å sjekke om man har jodmangel? Er det lurt å måle nivået i urin? Kan man ta blodprøve?

Nei dessverre. Ingen av disse viser hvor mye jod som er i kroppen. Akkurat som mange andre mikronæringsstoffer, er jod lagret i kroppens lagre som ikke kan målsettes.

Master i samfunnsernæring Nina C. Johansen har skrevet masteroppgave om og forsket på inntak hos vegetarianere. Hun sier: «Det er vanskelig å få skjekket sitt nivå fordi 90 % av det jod du spiser vil skilles ut via urinen innen 24 timer. Vi har et lite lager i skjoldbruskkjertelen men det er uklart hvor godt kroppen klarer å utnytte dette lageret.

Derfor anbefales daglig jodinntak. Om man måler konsentrasjonen i urinen vil man kun få et «øyeblikksbilde» av jodstatus, det vil si det kan kun si noe om du mangler eller har nok jod den dagen du tar urinprøven. Det finnes pr i dag ingen gode tester på å måle jodlageret. Derfor er det viktig å ta tilskudd »

Man kan samle urin i to eller helst ti dager for å måle innholdet, noe som er et mål på om inntaket i de aktuelle dagene har vært tilstrekkelig. Man kan ikke måle selve lageret – som hovedsakelig finnes i skjoldbrusk-kjertelen. Det er ingen stor helsefare ved det å ikke innta noe jod i et par dager på rad, grunnet nettopp lageret.

Situasjonen i Norge er langt fra optimal

Fersk rapport fra Ernæringsrådet – Risiko for jodmangel i Norge – sier følgende, mars 2021, sitert:

«Kort oppsummert anbefaler Nasjonalt råd for ernæring at helsemyndighetene innfører lovpålagt jodberikning av både husholdningssalt og salt brukt i industrifremstilte brød og bakervarer (20 mg jod/kg salt). Rådet mener at industrien bør oppfordres til å berike (frivillig) umiddelbart. Disse anbefalingene begrunnes i notatet.»

rapporten risiko for jodmangel i Norge
rapporten risiko for jodmangel i Norge

Nasjonalt råd for ernæring anbefaler beriking av mat for å forebygge mangel i befolkningen

Fersk rapport/ekspertuttalelse fra Ernæringsrådet – Anbefaling om beriking med jod for å sikre et tilstrekkelig jodinntak i befolkningen -sier følgende, mars 2021, sitert:

«Kort oppsummert anbefaler Nasjonalt råd for ernæring at helsemyndighetene innfører lovpålagt jodberikning av både husholdningssalt og salt brukt i industrifremstilte brød og bakervarer (20 mg jod/kg salt ). Rådet mener at industrien bør oppfordres til å berike (frivillig) umiddelbart. Disse anbefalingene begrunnes i notatet.»

Kilder:

Sjekk kildene med lenker samlet her forskersonen.no/debattinnlegg-mat-og-helse-meninger/jod-er-myndighetenes-ansvar/1707391

 • Risiko for jodmangel i Norge. Identifisering av et akutt behov for tiltak. Nasjonalt råd for ernæring, 2016
 • Bjørn Olav Åsvold. Mer jod til saltet. Tidsskriftet for Den norske legeforeningen, 2019
 • Matvaretabellen 2019. Mattilsynet, Helsedirektoratet og Universitetet i Oslo.
 • WHO. Iodine Deficiency in Europe: A continuing public health problem. Geneva: WHO, 2007. Tabell 3.2 på side 26, og side 59
 • Nordmenn er i verdenstoppen, men sjømatkonsumet faller. Norges sjømatråd
 • Kostråd om melk og meieriprodukter. Helsedirektoratet, Helsenorge.no
 • Willett WC, Ludwig DS. Milk and health. N Engl J Med. 2020;382:644-654
%d bloggere liker dette: