Kosttilskudd for gravide og ammende

Kosttilskudd er viktig for gravide og ammende uansett kosthold. Man kan dekke behovet for alle næringsstoffer med maten, unntatt vitamin D, og vitamin D går i liten grad over til morsmelken. Over halvparten gravide i Norge får i seg altfor lite jod.

Tilskudd av omega-3 EPA og DHA er viktig for alle som ikke spiser fet fisk regelmessig. Tilskudd av B12 er viktig for veganere. De aller fleste gravide har også behov for jerntilskudd.

Når det gjelder kosttilskudd for gravide og ammende som lever på vegankost, er vitamin B12 særlig viktig. Mangel på vitamin D og B12 kan gi svært alvorlig forstyrrelse av barnets utvikling. Gravide og ammende bør derfor ta Vitamin D og marine omega-3 som kosttilskudd.

Gravide og ammende veganere og vegetarianere bør derfor ta tilskudd av følgende stoffer:

 • Jod,
 • vitaminene B12 (veganere og trolig noen andre) og D,
 • og marine omega-3 fettsyrer EPA og DHA (veganere og de som IKKE spiser fisk).

Les også Helsedirektoratets nettsider for veganere og vegetarianere  , Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring og  Helsedirektoratets brosjyre Mat og måltider for spedbarn

Hvor mye av vitaminene B12 og D, jod og marine omega-3 fettsyrer DHA behøver gravide, ammende og spedbarn?

Anbefalt daglig inntak (totalt – både med mat og tilskudd) av disse er følgende:

 • Vitamin B12 – 2 μg (mikrogram) for gravide og 2,6 μg (mikrogram) for ammende. Anbefalt inntak for spedbarn er 0,5 mikrogram (mkg, µg) per dag. Høyere doser anbefales hvis en får vitamin B12 fra tilskudd.
 • Jod – 175 μg (mikrogram) for gravide og 200 μg (mikrogram) for ammende, og 50 mikrogram for spedbarn. Det er viktig å passe på at tilskuddet ikke gir for mye jod.
 • Vitamin D – 10 mikrogram – både for gravide, ammende og spedbarn fra de er 4 uker gamle.
 • Behovet for omega-3-fettsyrer er økt ved svangerskap og amming, og det anbefales at inntaket av omega-3-fettsyren DHA bør være minst 200 mg per dag. Barn mellom 0 og 24 måneder behøver 100 mg DHA per dag totalt (med morsmelk/morsmelkerstatning og kosthold). Tilskudd av fettsyrene EPA og DHA kan tas i form av algeolje eller algetilskudd. Dette blir tilsvarende å ta fiskeolje, som tran.
VEG 1 og OVEG er vegansk kosttilskudd for gravide

Disse kommer i form av smeltetabletter, og inneholder både jod, vitamin B12, vitamin D og selen.

Tilskudd som passer gravide, på norske apoteker:

 • Nycoplus B12 tabletter, 9 mikrogram i en tablett. Dosering: 1 tablett daglig.
 • Nycoplus Jod tabletter, 225 mikrogram i en tablett. Dosering: En tablett daglig.
 • Vitamin D – Det finnes vegansk vitamin D på norske apoteker. Vitashine , som inneholder 20 mikrogram vitamin D3 i en tablett, et  vegansk vitamin D3 som utvinnes av lav, kan kjøpes på nettet fra Norge. Dette blir tilsvarende å ta tran som D-vitamin tilskudd.
VEG 1 og OVEG – multivitamin spesialt tilpasset for dem som spiser plantebasert og vegansk

VEG 1 er et vegansk kosttilskudd som spesielt er tilpasset veganere. Den er i form av smeltetabletter, og inneholder blant annet jod, vitamin B12, vitamin D og selen, men ikke marine omega-3. VEG1 fra The Vegan Society kan du kjøpe på norsk nettbutikk Veganvitamin.no

Barn som spiser plantebasert/vegansk

Tilskudd av vitamin B12, jod og D-vitamin er nødvendig til barn som får vegankost. Dersom barn ikke får kumelk eller meieriprodukter, må de få plantemelk tilsatt kalsium (soyamelk eller havremelk, men ikke rismelk som kan ha et høyt innhold av tungmetallet arsen, les mer her).

Les også: Helsedirektoratets nettsider for veganere og vegetarianere.

Spedbarn

​Alle barn som ammes bør ta tilskudd av D-vitamin, uavhengig av kosthold. Det er fordi det er for lite sol i våre breddegrader og fordi vitamin D er viktig for å forebygge grav mangel på vitamin D – engelsksyken (rakitt). I motsetning til mange andre vitaminer er det for lite vitamin D i morsmelk, og dermed må vitamin D tilføres som kosttilskudd.

Barn som ammes av mødre som har et vegansk kosthold, kan i tillegg ha behov for tilskudd av vitamin B12. Hvis mor tar tilskudd av vitamin B12 og jod og jevnlig sjekker at hun har god B12-status (via blodprøve), kan det være tilstrekkelig å gi barnet D-vitamin, så lenge barnet fullammes eller får mye morsmelk. Spedbarn som er mellom 6 og 12 måneder gamle, eller barn som del-ammes, bør også få tilskudd av marine omega-3 fettsyrer. Les også Helsedirektoratets anbefalinger for spedbarn her.

Hvis mor ammer

Morsmelk er den beste maten for spedbarnet, og barnet bør om mulig få morsmelk i hele første leveår eller lengre. Barn kan gjerne få utelukkende morsmelk til omkring seks måneders alder.

I hele første leveåret trenger spedbarn som blir ammet tilskudd av vitamin D – forutsatt at mor tar tilskudd av omega-3-fettsyren DHA fra algeolje, tilskudd av vitamin B12 (og har fine blodverdier) og tilskudd av jod. Både jod, B12 og omega-3-fettsyren DHA er det rikelig av i morsmelken. Tilskudd av vitamin D bør ammende ta for sin egen del.

Spedbarn som er mellom 6 og 12 måneder gamle eller som ikke fullammes lenger, behøver tilskudd av vitamin B12, jod og vitamin D få tilskudd av marine omega-3 fettsyrer i form av algeoljer – tilsvarende den delen av fast føde som inngår i kostholdet.

D-vitamin overføres i liten grad via morsmelken

så det anbefales at alle spedbarn gis et tilskudd av D-vitamin fra barnet er fire uker gammelt, uavhengig av kosthold. Tilskudd av vitamin D administreres på helsestasjon. Vitashine vitamin D spray er vegansk vitamin D3  og kan bestilles på nett fra Norge. Det er 5 ug vitamin D3 (200 IU) i 1 sprut.

Omega-3 fettsyrer fra algeoljer er viktig for spedbarn

DHA overføres via morsmelken. Barn 0 – 24 måneder bør få 100 mg DHA per dag (totalt). De som fullammes trenger ikke tilskudd av DHA, for det er rikelig av DHA i morsmelk. Barn som har begynt med fast føde, men som fortsatt ammes, trenger mindre enn 100 mg fra algeolje, fordi de får en del fra morsmelken. 1 kapsel av Nycomeds algeolje (Vegetabilsk omega-3) inneholder 167 mg DHA. Det kan passe ganske bra med ½ kapsel, dvs. litt over 80 mg DHA per dag fra barnet begynner med annen mat.

Hvis mor ikke ammer – og barnet får morsmelkerstatning

Spedbarn i første halvåret som får morsmelkerstatning behøver ikke tilskudd, i det alle de nødvendige vitaminene er tilsatt morsmelkerstatning. Hvis barnet ikke kan få morsmelk, er morsmelkerstatning basert på soyamelk det eneste alternativet for barn som får vegankost. Tilskudd av marine omega-3 er ikke nødvendig etter september 2020, fordi de nye morsmelkerstatninger som selges i Norge inneholder mer omega-3 enn tidligere. Bestiller du morsmelkerstatning fra utlandet, sjekk innholdet av EPA – noen morsmelkerstatninger kan ha for lite av DHA.

Når barnet begynner å spise mat trengs tilskudd som beskrevet under “Hvis mor ammer”.

Kosttilskudd som passer for barn og dosering

 • Vitashine vitamin D spray kan bestilles på nett fra Norge. Det er 5 ug vitamin D3 (200 IU) i 1 sprut. Barn mellom 1 og 12 måneder behøver 10 mikrogram (µg) per dag.
 • Nycoplus Jod 225 mikrogram i en tablett. Tabletten skal deles i fire. Dosering for spedbarn er 50 mikrogram jod per dag, noe som tilsvarer 1/4 del av tablett per dag, eller en halv tablett annenhver dag.
 • Nycoplus vitamin B12, 9 mikrogram i en tabblett. Dosering for spebarn er en halv tablett per dag (anbefalt inntak er 0,5 mikrogram (mkg, µg) per dag, men høyere doser anbefales hvis en tar tilskudd).
 • Algeolje for spedbarn: Kapsler kan åpnes. Algeolje-tilskudd fra Nycoplus  finnes på norske apoteker. Algeolje-tilskudd kan også kjøpes på nett, for eksempel Opti3 fra Vegetology som kan bestilles på nett fra Norge.  De på 0 – 24 måneder bør få 100 mg DHA per dag (totalt). 1 kapsel av Nycomeds algeolje (vegetabilsk omega-3) inneholder 167 mg DHA.
 • Vitamin D, B12 og jod kan tas i form av multivitaminet VEG1 (smeltetabletter) som kan kjøpes på norsk nettbutikk Veganvitamin.no, da behøver man ikke å ta tilskuddene separat. 1/3 tablett av VEG1 per dag i hele første leveåret. Algeolje må tas i tillegg til VEG1.

Det vises også til Helsedirektoratets nettsider

 • Nasjonal faglig retningslinje for spedbarnsernæring
 • Helsedirektoratets kostråd for barn som er veganere og vegetarianere – lenke
 • Helsedirektoratets brosjyre Mat og måltider for spedbarn, utgitt 09.01.2017. Her omtales vegansk kosthold som “et helt vegetarisk kosthold”:

“Vegetarisk kosthold Godt sammensatt vegetarkost kan dekke behovet for næringsstoffer for både voksne og barn i alle aldre. Hvis du har et helt vegetarisk kosthold og ammer, trenger du tilskudd av både vitamin B12, D-vitamin og jod. Barnet trenger også tilskudd av vitamin B12 i tillegg til D-vitamin. Les mer om vegetarkost på Helsenorge.no.”

For nordiske offentlige anbefalinger for inntak av næringsstoffer for barn fra 1 år og oppover – se NNR 2023 anbefalinger, lenke.

Eksempler på kosttilskudd for gravide, ammende og dosering

Før barnet er 6 måneder gammel, eller til barnet fullammes (altså når barnet kun får morsmelk og ikke annen mat)

Til barnet:

 • (gjelder kun hvis mor ikke har tatt de relevante. Hvis mor har tatt alle de relevante tilskuddene og har fine B12-verdier, gjelder ikke dette etter september 2020: 1/3 tablett av tilskuddet VEG 1 daglig. Tabletten kan knuses mellom to skjeer og 1/3 av pulveret blandes med litt morsmelk før det gis på skje.)
 • 1 sprut av tilskuddet Vitashine vitamin D3 spray (=5 mikrogram vitamin D) daglig per dag i tillegg, særlig hvis barnet ikke i særlig grad eksponeres for sollys. Inntaket av vitamin D fra 1/3 tablett VEG1 (7 mikrogram) blir litt lavere enn anbefalt (dagsbehovet for spedbarn er 10 mikrogram per dag).

Til mor under amming, vegansk kosttilskudd:

 • VEG 1 : 1+ 1/3  tablett daglig, eller 10 tabletter VEG1 per uke.
 • Algeolje for marint omega 3 mens du ammer: 1 kapsel Opti3 (inneholder Inneholder 300 mg EPA og 500 mg DHA per 2 kapsler) eller 2 kapsler Nycomed algeolje (Vegetabilsk omega-3) (inneholder 167 mg DHA per 1 kapsel).

Vitashine spray  kan kjøpes direkte hos produsenten eller på veganvitamin.no (norsk nettbutikk) .

 • 1 sprut Vitashine spray inneholder 5 mikrogram (200IU) vitamin D3.
 • Dagsbehovet for vitamin D for spedbarn er 10 mikrogram per dag.
 • 1 tablett VEG1 inneholder 20 mikrogram vitamin D3.
 • 1/3 tablett VEG1 gir nesten 7 mikrogram vitamin D.
 • Ukesbehovet for vitamin D er 70 mikrogram.
 • VEG1, 1/3 tablett per dag, gir 48 mikrogram vitamin D per uke.
 • 4 sprut Vitashine gir 20 mikrogram vitamin D.

VEG1 kan kjøpes direkte hos produsenten  eller på norsk nettbutikk veganvitamin.no.

Algeolje kan fås fra Nycoplus og Opti3. Opti3 kan du kjøpe hos produsenten eller på norsk nettbutikk veganvitamin.no

Fra barnet er 6 måneder (eller fra når du slutter å fullamme, altså når barnet får annen mat i tillegg til morsmelk)

Vegansk og hovedsakelig plantebasert kosthold er omtrent fri for de viktige marine omega-3 fettsyrene. Derfor bør barnet til mor som har vegansk/hovedsakelig plantebasert kosthold, i tillegg til tilskudd av vitaminene B12 og D, og jod, få tilskudd av DHA (marine, eller langkjedede, omega-3 fettsyrer.

Dette blir tilsvarende den som finnes i tran eller fiskeoljetilskudd i form av algeoje (for eksempel fra Nycoplus, noe som kan kjøpes på norske apoteker, eller fra Vegetology eller fra norsk nettbutikk .

Barn 0-24 måneder bør få 100 mg DHA per dag (totalt). De som har begynt med fast føde, men som fortsatt ammes, trenger mindre enn 100 mg fra algeolje, fordi de får en del fra morsmelken. I praksis er dette følgende tilskudd.

Til barnet:

 • 1/3 tablett av tilskuddet VEG 1 daglig. Tabletten kan knuses mellom to skjeer og 1/3 av pulveret blandes med litt morsmelk før det gis på skje.
 • 1 sprut av tilskuddet Vitashine vitamin D3 spray (=5 mikrogram vitamin D) daglig per dag i tillegg, særlig hvis barnet ikke i særlig grad eksponeres for sollys. Inntaket av vitamin D fra 1/3 tablett VEG1 (7 mikrogram) blir litt lavere enn anbefalt (dagsbehovet for spedbarn er 10 mikrogram per dag).
 • ½ kapsel Nycoplus sitt algeoljetilskudd, dvs. litt over 80 mg DHA per dag.

Til mor: Fortsett som før.

Om næringsstoffene og overgang i morsmelk

DHA

Barn i alderen 0-24 måneder bør få 100 mg DHA per dag (totalt). Når mor ammer går omega-3 (DHA) rikelig over i morsmelk, derfor behøver ikke barnet tilskudd av omega-3 mens mor fullammer. Når barnet begynner med en annen mat i tillegg til morsmelk, behøver barnet tilskudd av algeolje (marine omega-3 fettsyrer, DHA, eller langkjedet omega-3, tilsvarende den som finnes i tran eller fiskeoljetilskudd).

Vitamin D går dårlig over i morsmelk.

Derfor får alle norske barn tilskudd av vitamin D. Dette er noe som administreres på helsestasjon.

Jod og vitamin B12 går over i morsmelk.

Det finnes begrenset med forskning på veganere og disse næringsstoffene. For å være på den trygge siden, bør både mor og spedbarn få tilskudd av vitamin B12 og jod, i hvert fall inntil vi vet mer.

Den øvre trygge grense for de ovennevnte næringsstoffene

er noe høyere enn denne doseringen. Alle de fire næringsstoffene kan lagres i kroppen. Overskudd av vitamin B12 skilles ut med urinen, og den øvre trygge grensen er derfor ganske høy. Overskudd av jod skilles noe dårlige ut med urin, og for mye jod kan være ugunstig for skjoldbruskkjertelen. Vitamin D er et fettløselig vitamin, og skilles ikke ut med urinen. Overskudd av vitamin D kan medføre helseskader, spesielt for små barn.

Veganske morsmelkerstatninger – basert på soya og andre

Om morsmelkerstatning basert på soya er tilsatt DHA er er mulig/trolig, men dette bør sjekkes i hvert enkelt tilfelle.

Generelt inneholder morsmelkerstatninger ikke nok DHA til at barnet kommer opp i 100 mg per dag, så barn som får morsmelkerstatning bør få ½ kapsel algeolje de også – selv om morsmelkerstatningen inneholder DHA (med forbehold om at jeg ikke kjenner til innholdet i soya-morsmelkerstatning).

Kilder:
 • EFSA Nutrient requirements and dietary intakes of infants and young children 2013, side 19.
 • Helsedirektoratet.
 • NNR 2023
%d