Nyresvikt og kosthold

Nyresvikt kan til en viss grad forebygges/forløpet kan være mildere hvis man har sunt kosthold.

Personer med nyresykdom viser forbedret nyrefunksjon hvis de spiser plantebasert/ vegetarisk kosthold, sammenlignet med de som inkluderer kjøtt i kosten sin. Dette ifølge en systematisk litteraturgjennomgang publisert i tidsskriftet BMC Nephrology.

Selv om det trengs mer forskning, er forskernes konklusjon at denne gjennomgangen viser at vegetarisk kost kan forbedre nyrefunksjonen og forsinke sykdomsforløpet hos personer med nyresykdom. Link til studien finner du her. Forskerne konkluderer:

Conclusions: The findings collected in this systematic review suggest that a vegetarian diet improves renal filtration function in CKD patients. Therefore, it seems essential to conduct further research involving the impact of the diet on the progression of CKD.”

Bakgrunn

Et vegetarisk kosthold er et populært alternativ til det “uformelle vanlige” kostholdet – det anses som sunt, og har vist seg å ha en positiv effekt på hjerte- og karhelsen. Progresjon av kronisk nyresykdom (CKD) er et stort problem i helsevesenet, og utgjør en ledende dødsårsak for 1,5 % av den globale befolkningen. Målet med denne systematiske gjennomgangen var å undersøke den potensielle effekten av et vegetarisk kosthold på nyrefunksjonen hos CKD-pasienter.

Tidligere forskning (2019) har også vist at plantebaserte kostholdstyper reduserer risikoen for å utvikle nyresykdom. Her konkluderer forskerne:

Conclusions: Higher adherence to healthy plant-based diets and a vegetarian diet was associated with favorable kidney disease outcomes.”

Les også: Nyresvikt og kosthold

Kilder:

Świątek Ł, Jeske J, Miedziaszczyk M, Idasiak-Piechocka I. The impact of a vegetarian diet on chronic kidney disease (CKD) progression – a systematic review. BMC Nephrol. 2023;24(1):168. Published 2023 Jun 12. doi:10.1186/s12882-023-03233-y

Kim H, Caulfield LE, Garcia-Larsen V, et al. Plant-Based Diets and Incident CKD and Kidney Function. Clin J Am Soc Nephrol. 2019;14(5):682-691. doi:10.2215/CJN.12391018

Oversikt fra 2019: Nyresvikt forverres hvis man spiser mye rødt kjøtt

Det å spise sunt kan forhindre kronisk nyresvikt og -sykdom (chronic kidney disease på engelsk) eller gjøre graden mildere. Mat kan også være del i behandling ved kronisk nyresykdom.

Dette ifølge en litteraturgjennomgang publisert 2019 i tidsskriftet Current Opinion in Nephrology and Hypertension. Plantebaserte kosthold har med økende popularitet også blitt brukt som en del i behandling av et bredt spekter av livsstilsrelaterte sykdommer, inkludert diabetes, hypertensjon og overvekt.

Forskerne bak litteraturgjennomgangen gjennomgikk den nyeste litteraturen om kostholdsintervensjon, eller behandling med kostholdsendringer, for å forebygge og behandle nyresykdom.

Det ble funnet at rødt kjøtt og ferdigprodukter av kjøtt, eller såkalt bearbeidet kjøtt, øker risikoen for nyresykdom og fremskynder forverringen av sykdommen. Å bruke plantebasert kosthold for å behandle nyresykdommer viser lignende resultater som medisinering, men med ytterligere gevinster når det gjelder blodtrykk, vekt og andre helsemarkører.

Forfatterne bemerker at dagens bevis ikke støtter forestillingen om at et plantebasert kosthold er ernæringsmessig mangelfullt eller risikoen for å få i seg for mye kalium. De understreker at plantebasert ernæring tilbyr et nytt og effektivt verktøy for behandling og forebygging av nyresykdom. Det er flere helsegrunner enn nyresykdom til hvorfor det er sunt å spise mindre kjøtt.

SUMMARY:

Plant-based diets should be recommended for both primary and secondary prevention of CKD. Concerns of hyperkalemia and protein inadequacy related to plant-based diets may be outdated and unsupported by the current body of literature. Healthcare providers in general medicine and nephrology can consider plant-based diets as an important tool for prevention and management of CKD.

Lenke til studien finner du her

Joshi, Hashmi, Shah S, Kalantar-Zadeh K. Plant-based diets for prevention and management of chronic kidney disease. Curr Opin Nephrol Hypertens. Published online November 12, 2019.

Hva er nyresvikt og kronisk nyresykdom og hva er årsakene?

Helsedirektoratet forklarer hva kronisk nyresvikt er: “Kronisk nyresvikt betyr at nyrene mister evnen til å filtrere avfallsstoffer ut av blodet. Det kalles også kronisk nyresykdom eller nyreinsuffisiens. Kronisk betyr at det er en langvarig tilstand.” Vanligvis oppstår kronisk nyresvikt fordi pasienten har hatt diabetes eller høyt blodtrykk over lengre tid, forklarer offentlige nettsider helsenorge.no

Diabetes er den vanligste årsaken til kronisk nyresvikt. ​​Personer med diabetes har for mye sukker (glukose) i blodet. Over tid kan dette skade de små blodkarene som filtrerer ut avfallsstoffer i nyrene.

Høyt blodtrykk kan også skade disse små blodkarene over tid. Dette er den nest vanligste årsaken. Plantebasert kosthold er også gunstig som del i behandling av høyt blodtrykk.

Les også: Vegetable-Based Diets for Chronic Kidney Disease? It Is Time to Reconsider.

Et plantebasert kosthold består av belgvekster som erter, bønner og linser, grønnsaker, fullkorn, frukt og bær, nøtter og kjerner, med lite eller ingen mat fra dyreriket.

Plantebasert kosthold gunstig ved nyresvikt

En annen studie i American Journal of Kidney Disease fra 2014 viser at mer plantebasert kosthold, dvs. kosthold med større innslag av frukt og grønnsaker, er gunstig for pasienter med nyresykdom.

Forskerne fulgte 3972 pasienter med kronisk nyresykdom som ble inkludert i REGARDS studie. (The Reasons for Geographic and Racial Differences in Stroke). Deltakerne ble delt inn i grupper etter ulike kostholdsmønstre. I løpet av en seks års oppfølgingsperiode viste det seg at de som hadde et mer plantebasert kostholdsmønster hadde 23 prosent lavere risiko for å dø for tidlig. Omvendt, de som hadde en såkalt “southern” kostholdsmønster, med mye kjøtt/innmat, stekt mat og brus, hadde 51 % økt risiko for å dø for tidlig.

Hele studien er her

Kilde: Gutiérrez OM, Muntner P, Rizk DV, et al. Dietary patterns and risk of death and progression to ESRD in individuals with CKD: a cohort study. Am J Kidney Dis. 2014;64:204-213.

In Cox regression models adjusted for sociodemographic factors, energy intake, comorbid conditions, and baseline kidney function, higher plant-based pattern scores (indicating greater consistency with the pattern) were associated with lower risk of mortality (HR comparing fourth to first quartile, 0.77; 95% CI, 0.61-0.97), whereas higher Southern pattern scores were associated with greater risk of mortality (HR comparing fourth to first quartile, 1.51; 95% CI, 1.19-1.92). 

CONCLUSIONS: A Southern dietary pattern rich in processed and fried foods was associated independently with mortality in persons with CKD. In contrast, a diet rich in fruits and vegetables appeared to be protective.

Lenke til studien finner du her

%d bloggere liker dette: