Brystkreft risiko: mat, vekt og livsstil

Viktige risikofaktorer for brystkreft er kosthold og livsstil. Oktober er måned der det reises spesiell oppmerksomhet rundt denne kreftformern.

Brystkreft kan ramme alle. Undersøkelser ved verdens ledende kreftforskningsorganisasjon WCRF viser samtidig at brystkreft til en viss grad kan forebygges ved et sunnere livsstil og kosthold. Spesielt godt dokumentert er at alkohol øker risikoen, mens fysisk aktivitet og amming beskytter. Det er også noen vitenskapelige studier som viser at et mer plantebasert kosthold kan beskytte.

Kreftforskere og kreftforeningen om kosthold og risiko

Kreftregisteret skriver følgende på sine nettsider:

“Det finnes ingen entydige årsak til hvorfor stadig flere kvinner får brystkreft. Det er imidlertid mye som tyder på at livsstil kan øke faren for å få brystkreft. Endel tilfeller kan trolig forebygges ved lavere alkoholforbruk, omlegging av kosthold og økt fysisk aktivitet.

Langvarig bruk av østrogentilskudd i forbindelse med overgangsalder øker risiko for brystkreft.

Rundt 5 prosent av tilfellene skyldes antakeligvis arv.”

“Tiltak du kan gjøre for å redusere din risiko for å få brystkreft:

Ha et sunt kosthold

Holde en sunn kroppsvekt

Drikke minst mulig alkohol

Være fysisk aktiv

Unngå langvarig bruk av østrogentilskudd i forbindelse med overgangsalder”

Et sunt, mer plantebasert kosthold som beskytter mot kreft

Om et sunt kosthold henviser Kreftregisteret til Kreftforeningen. Kreftforeningen anbefaler blant annet å unngå bearbeidet kjøtt og begrense rødt kjøtt:

“Begrense mengden rødt kjøtt og unngå bearbeidede kjøttprodukter som bacon, kjøttdeig og pølser, så langt det er mulig. Hvis du spiser kjøtt, er det best å velge hvitt kjøtt, rent kjøtt og magre kjøttprodukter med lite salt.”

Hvorfor et plantebasert kosthold kan beskytte mot brystkreft er ikke helt kartlagt ennå. Dette kan skyldes mange ulike faktorer, blant annet høyt innhold av kostfiber, grønne grønnsaker som kålvekster og karotenoider kan være forklaringen.

Les mer på nettsider til WCRF her og på Kreftregisterets nettsider her

Redusert risiko med mye plantekost og lite kjøtt, forskning på 90 000 kvinner

En studie publisert i American Journal of Clinical Nutrition viser redusert risiko for denne kreftformen hos kvinner som har et mer plantebasert kostholdsmønster. Forskerne brukte to kohorter (kull) for å identifisere og bekrefte sammenhengen mellom kostholdsmønstre og risikoen. Forskerne analyserte kostholdet til 3320 kvinner fra kohorten the Canadian Study of Diet Lifestyle and Health (CSDLH med totalt 39,532kvinner) og 49 410 kvinner fra kohorten National Breast Screening Study (NBSS). Til sammen ble 4756 tilfeller av brystkreft registrert.

Tre kostholdsmønstre ble identifisert og deres sammenheng med risiko for brystkreft ble beregnet. Av disse viste et mer plantebasert (sunt) kostholdsmønster 27% redusert risiko. Et kostholdsmønster med mer kjøtt og poteter viste 26% økt risiko i en kohort (CSDLH). I den andre kohorten (NBSS) var kostholdet med mer kjøtt assosiert med 31% øket risiko.

Forskerne konkluderer med at et mer plantebasert kostholdsmønster hvor rødt kjøtt er begrenset, kan være forbundet med redusert risiko, spesielt hos postmenopausale kvinner:

Conclusion: Adherence to a plant-based diet that limits red meat intake may be associated with reduced risk of breast cancer, particularly in postmenopausal women.”

Lenke til studien er her (Chelsea Catsburg, Ryung S Kim, Victoria A Kirsh, Colin L Soskolne, Nancy Kreiger, and Thomas E Rohan. Dietary patterns and breast cancer risk: a study in 2 cohorts. Am J Clin Nutr April 2015. doi: 10.3945/​ajcn.114.097659 )

Frukt og grønt kan beskytte

Å spise frukt og grønnsaker i ungdomsårene kan beskytte mot brystkreft senere i livet, viser ny forskning på 90476 kvinner. Kvinner som spiste mer frukt og noen typer grønnsaker i ungdomsårene og ung voksen alder viser lavere risiko senere i livet, følge en studie publisert i British Medical Journal.

Forskere ved Harvard fulgte 90476 kvinner fra Nurses’ Health Study II. Deres kosthold var registrert i 1991. De oppga også hva de spiste i ung alder under registreringen i 1998. Forekomsten av brystkreft ble registrert i 22 år.

Forskerne fant ut at de som spiste mest frukt i ungdomsårene hadde 25% lavere risiko senere i livet enn de som spiste minst. De som spiste mest frukt og grønnsaker med mye alfa-karoten i ung voksen alder viste 18% lavere risiko for tidlig brystkreft sammenlignet med dem som spiste minst.

Forskerne fikk også analysert enkelte frukter og grønnsaker, og fant at høyere inntak av eple, banan og druer i ungdomsårene, og appelsiner og grønnkål i ung voksen alder var assosiert med lavere risikoen senere i livet.

Forskernes konklusjon var at det er en sammenheng mellom høyt inntak av frukt og lavere risiko, og inntak i ung alder kan være spesielt viktig.

«Conclusion There is an association between higher fruit intake and lower risk of breast cancer. Food choices during adolescence might be particularly important.»

Link til studien er tilgjengelig her Forskerne kommenterte resultatene  i Time magazine her

Overvekt øker risikoen, mens plantekost kan forebygge overvekt

Mesteparten av brystkrefttilfeller oppstår hos kvinner etter menopausen (etter overgangsalderen). Overvekt og fedme øker risikoen hos disse kvinnene.

Når det gjelder overvekt og fedme, er vegansk kosthold en god del mer gunstig enn blandet kosthold for å holde sunt vekt. Dette kan forklares at plantekost ofte inneholder mer kostfiber og vann, og har lavere innhold av fett og lavere kaloritetthet enn kjøtt og meieriprodukter. Disse faktorene gjør at det er lettere og holde seg mett og vanskeligere å få i seg for mye kalorier med plantebasert enn med animalsk kosthold.

Soya, brystkreft og overlevelse

En ny studie viser at soyainntak kan øke sjansen for å leve lengre etter brystkreft. Soya har både anti-østrogene og østrogen-lignende egenskaper. Det diskuteres fortsatt hvorvidt kvinner diagnostisert med brystkreft bør rådes til å spise mer eller mindre soya og matvarer av soya, spesielt for pasienter som mottar hormonterapi som en del av kreftbehandling. Les om soyabønner

Forskerne har undersøkt om det var en sammenheng mellom inntak av isoflavon, et horminlignende (østrogenlignende) stoff i soya, og total dødelighet. Det var 6235 kvinner med brystkreft som var med i Breast Cancer Family Registry.

Forskere i denne studien har vurdert kostholdet til 5178 kvinner før og 1664 kvinner etter diagnosen. I løpet av en oppfølgingstid på 113 måneder (ca. 9,4 år) ble 1224 dødsfall dokumentert. En 21% reduksjon ble observert i totaldødelighet hos kvinnene som spiste mest vs. dem som spiste minst soya.

Lavere dødelighet som var forbundet med høyere inntak av isoflavoner fra soya

var begrenset til kvinner som hadde såkalte hormon-reseptornegative svulster (HR 0,49, 95% KI, 0,29 til 0,83; Ptrend5.005) og dem som ikke fikk hormonbehandling for sin kreft (HR , 0,68; 95% CI, 0,51 til 0,91; Ptrend5.02).

Konklusjon: I denne store, etnisk mangfoldige kohorten av kvinner med brystkreft som bodde i Nord-Amerika, var et høyere inntak av østrogenlignende stoffer fra soya assosiert med redusert totaldødelighet.

«In this large, ethnically diverse cohort of women with breast cancer living in North America, a higher dietary intake of isoflavone was associated with reduced all-cause mortality.»

Kilde: Zhang, F. F., Haslam, D. E., Terry, M. B., Knight, J. A., Andrulis, I. L., Daly, M. B., Buys, S. S. and John, E. M. (2017), Dietary isoflavone intake and all-cause mortality in breast cancer survivors: The Breast Cancer Family Registry. Cancer. doi:10.1002/cncr.30615

Lenke til studien er her Studien er også omtalt i Medscape her

Rødt kjøtt under oppveksten kan øke risikoen

Kvinner som har høyere inntak av rødt kjøtt i tenårene kan ha økt risiko for å utvikle brystkreft i voksen alder. Kvinner som spiste mest rødt kjøtt hadde 43 % høyere risiko for å utvikle brystkreft før overgangsalderen sammenlignet med kvinner som spiste minst rødt kjøtt. Dette er resultater til en studie som nylig er publisert i International Journal of Cancer. Erstatning av rødt kjøtt med andre proteinkilder, bl.a. belgvekster, kan redusere risikoen for utvikling av brystkreft.

Brystvev er spesielt utsatt for kreftfremkallende påvirkninger i ungdomsårene på grunn av rask utvikling og vekst av celler i brystvevet. Studieforfatterne undersøkte forbruket av rødt kjøtt og andre proteinkilder i tenårene i forhold til risikoen i Nurses Health Study II kohort. Forskerne fulgte 44 231 kvinner i alderen 33-52 år. 1132 brystkrefttilfeller i løpet av 13-års oppfølging ble dokumentert.

Resultatene ble justert for andre livsstilsfaktorer. Større totalforbruk av rødt kjøtt i ungdomsårene var signifikant assosiert med høyere risiko for premenopausal (før overgangsalderen) brystkreft.

Kilde: Farvid MS, Cho E, Chen WY, Eliassen AH, Willett WC. Adolescent meat intake and breast cancer risk. Int J Cancer. Published online October 3, 2014.

Grønt og grovt kost kan beskytte

Kostfiber finnes ikke i mat fra dyreriket, men kun i mat fra planteriket. Altså i hele planter, eller ikke-bearbeidede eller minimalt bearbeidede) matvarer som frukt, grønnsaker, belgfrukter, hele korn, nøtter og bær. Dette er en type karbohydrat som kun finnes i matvarer fra planteriket. Ingen matvarer fra dyreriket inneholder fiber. En gjennomsnittlig kvinne i Norge spise 20 gram per dag. Et kosthold som er helt plantebasert kan inneholde 70-100 gram per dag. Fiberrikt kosthold kan beskytte mot mange flere sykdommer, blant annet, på kort sikt, mot forstoppelse. På lengre sikt er det sykdommer som noen typer kreft, leddgikt, depresjon, høyt blodtrykk, høyt kolesterol o.a.

Kvinner som spiser grønnere og grovere, altså mer fiberrikt kost har redusert risikoen. Dette er i henhold til en metaanalyse som er publisert i tidsskriftet Oncotarget. Forskerne sammenfattet resultatene av 24 studier som vurderte kostfiberinntak og risiko for brystkreft.

For hver 10 gram blir risikoen for brystkreft redusert med 4%

En gjennomsnittlig kvinne i Norge spise 20 gram fiber per dag. Et kosthold som er helt plantebasert kan inneholde hele 70-100 gram per dag.

«The meta-analyses showed a 12% decrease in breast cancer risk with dietary fibre intake. The association between dietary fibre intake and breast cancer risk was significant when stratified according to Jadad scores, study types, and menopause status. Dose-response analysis showed that every 10 g/d increment in dietary fibre intake was associated with a 4% reduction in breast cancer risk, and little evidence of publication bias was found. Thus, dietary fibre consumption is significantly associated with a reduced risk of breast cancer, particularly in postmenopausal women.»

Link til studien er tilgjengelig her.
Det er også tidligere metaanalyser som viser liknende resultater (se her og her).

Kilde: Chen S, Chen Y, Ma S, Zheng R, Zhao P, Zhang L, Liu Y, Yu Q, Deng Q, Zhang K. Dietary fibre intake and risk of breast cancer: A systematic review and meta-analysis of epidemiological studies. Oncotarget. 2016 Nov 5

En stor oppsummering ved WCRF: Mye fiber kan beskytte

WCRF trekker frem en stor studiesammenfatning om inntak av kostfiber og forebygging av brystkreft fra 2012, samt flere andre studier om plantebasert kosthold og brystkreft. Kvinner som spiste grønnere, mer plantebasert mat, med mye kostfiber hadde redusert risiko for brystkreft i henhold til en metaanalyse av 24 studier som vurderte kostfiberinntak og risiko for brystkreft. For hver 10 gram mer fiber i kosten blir risikoen for brystkreft redusert med 4%. Slikt grovt kosthold kan beskytte mot mange flere sykdommer, blant annet, på kort sikt, mot forstoppelse.

Å ha et grovere og mer plantebasert kosthold når man er ung kan redusere risikoen for å utvikle brystkreft senere i livet, ifølge resultatene til en studie publisert i tidsskriftet Pediatrics i 2016. Forskere fra Harvard Universitet registrerte kosthold og forekomst av brystkreft hos 44265 premenopausale kvinner som var inkludert i Nurses’ Health Study II. Studiedeltakerne ble intervjuet om hvilket kosthold de hadde mens de gikk på ungdomsskolen og videregående skole.

Det ble funnet ut at kvinnene som spiste mest fiber i ung voksen alder hadde 19% lavere risiko for å utvikle kreften senere i livet

Man sammenlignet med dem som spiste minst fiber. Kvinnende som spiste mest av det i tenårene hadde 16% lavere risiko. Når man sammenligner  gjennomsnittlige fiberinntaket kombinert i ung voksen alder og i tenårene, viser det seg at de som spiste mest fiber i gjennomsnitt hadde 25% lavere risiko for å utvikle brystkreft enn de som spiste minst.

«For the average of fiber intake during adolescence and early adult life, the RR comparing highest with lowest quintiles was 0.75

CONCLUSIONS: Our findings support the hypothesis that higher fiber intakes reduce BC risk and suggest that intake during adolescence and early adulthood may be particularly important.»

Kilde: Farvid MS, Eliassen AH, Cho E, Liao X, Chen WY, Willett WC. Dietary fiber intake in young adults and breast cancer risk. Pediatrics. Published online February 1, 2016. Lenke til studien er her  http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2016/01/28/peds.2015-1226

Grønnsaker reduserer risiko for brystkreft

Kvinner som spiser mer  grønnsaker har opp til 26 % lavere risiko for brystkreft. Dette ifølge en studie publisert i American Journal of Clinical Nutrition.

Forskerne fulgte 335054 kvinner innen EPIC-studien (European Prospective Investigation to Cancer and Nutrition) i 11,5 år. Kostholdet deres var monitorert, og tilfeller av brystkreft var registrert.

Det ble funnet ut at kvinner som spiste mest grønnsaker hadde en 13% lavere risiko sammenlignet med dem som spiste minst. For ikke-hormonsensitiv brystkreft var risikoreduksjonen 26%, og for hormonsensitiv tkrefttype – 9%.

Forskerne konkluderer med at studien støtter eksisterende bevis for at høyere inntak av grønnsaker er forbundet med lavere risiko.

Marleen J Emaus, Petra HM Peeters, Marije F Bakker, Kim Overvad, Timothy J Key et al, Vegetable and fruit consumption and the risk of hormone receptor–defined breast cancer in the EPIC cohort. Am J Clin Nutr January 2016 vol. 103 no. 1 168-177

Lenke til studien er her http://ajcn.nutrition.org/content/103/1/168.abstract

Rødt kjøtt øker risiko for brystkreft

WHO har nylig konstatert at rødt kjøtt og ferdigprodukter av kjøtt (bearbeidet kjøtt) er kreftfremkallende for mennesker. Det er først og fremst rødt kjøtt og bearbeidet kjøtt som øker risiko for kreft i tykktarm og endetarm. Det er også en sammenheng mellom rødt kjøtt og bearbeidet kjøtt, og kreft i bukspyttkjertel og kreft i prostata.

En ny studie som er publisert i tidskriftet International Journal of Cancer viser også at kvinner som spiser mer rødt kjøtt og bearbeidet kjøtt har høyere forekomst av brystkreft. Forskerne fulgte 193 742 postmenopausale (etter overgangsalderen) kvinner fra NIH-AARP-studien i 11 år. Deres kosthold, samt forekomst av brystkreft ble registrert.

Man fant ut at den femtedelen av kvinnene som spiste mest rødt kjøtt hadde også 25% økt risiko for å få brystkreft, sammenlignet med kvinnenne som spiste minst rødt kjøtt.

De som spiste mest av ferdigprodukter av kjøtt (bearbeidet kjøtt) hadde 27% økt risiko for brystkreft uten spredning og 19% økt risiko for kreft med spredning, sammenlignet med kvinnene som spiste minst bearbeidet kjøtt.

Forskerne konkluderer med at disse data tyder på at høyere inntak av rødt kjøtt og bearbeidet kjøtt kan øke risiko for brystkreft etter overgangsalderen

«Total red meat intake was positively associated with risk of regional/distant cancer (p-trend=0.02). The risk was 25% higher in the highest vs. lowest intake quintile (95%CI=1.03-1.52). Higher processed red meat intake (Q5 vs. Q1) was associated with 27% higher risk of localized breast cancer (95%CI=1.01-1.27, p-trend=0.03) and a 19% higher risk of regional/distant cancer (95%CI=0.98-1.44, p-trend=0.10). In addition, higher nitrite intake from processed red meat was positively associated with localized cancer (HR for Q5 vs. Q1=1.23, 95%CI=1.09-1.39, p-trend<0.0001). Heme iron intake was positively associated with breast cancer risk overall and all cancer stages (p-trend=0.02-0.05). No heterogeneity was observed in risk associations by hormone receptor status. Our findings suggest that high consumption of red meat and processed meat may increase risk of postmenopausal breast cancer. Added nitrite and heme iron may partly contribute to these observed associations. This article is protected by copyright. All rights reserved.»

Lenke til studien er her. Maki Inoue-Choi, Rashmi Sinha,Gretchen L. Gierach and Mary H. Ward, Red and processed meat, nitrite, and heme iron intakes and postmenopausal breast cancer risk in the NIH-AARP Diet and Health Study. International Journal of Cancer 2015 DOI: 10.1002/ijc.29901

Mat-kolesterol kan øke risikoen

Kolesterol fra kosten er forbundet med økt risiko for brystkreft, ifølge en meta-analyse (studiesammenfatning) publisert i Nutrition Research. Forskere analyserte ni studier med til sammen 387069 mennesker, der de registrerte inntak av kolesterol med kosten og forekomst av brystkreft. De som fikk mest kolesterol med kosten hadde 29 prosent økt risiko for brystkreft sammenlignet med dem som spiste minst kolesterol.

«The pooled relative risk with 95% confidence intervals of breast cancer for the highest vs lowest category of dietary cholesterol intake was 1.29 (1.06-1.56). For dose-response analysis, a nonlinear relationship was found between dietary cholesterol and breast cancer, and the association became statistically significant when the cholesterol intake was greater than 370 mg/d. Results from this meta-analysis indicated that dietary cholesterol was associated with an increased risk of breast cancer.»

Kilde: Li C, Yang L, Zhang D, Jiang W. Systematic review and meta-analysis suggest that dietary cholesterol intake increases risk of breast cancer. Nutr Res. 2016;36:627-635. http://dx.doi.org/10.1016/j.nutres.2016.04.009

Kilder til kolesterol i kosten

Meieriprodukter, kjøtt (både hvitt og rødt) og egg er hovedkildene til kolesterol i kosten, og det er også en del kolesterol i fisk. Det er kun matvarer fra dyreriket som inneholder kolesterol. Kolesterol finnes ikke i mat fra planteriket.

%d bloggere liker dette: