Hvor mye kjøtt spiser nordmenn?

Kjøttdeig og kjøttboller

I 2021 spiste nordmenn litt over 800 gram rødt kjøtt per uke, målt i rå vekt, altså før tilberedning. Det årlige forbruket for 2021 var 41,8 kilo. Og 11,8 kg hvit kjøtt – kylling og kalkun – per år. Dette ifølge kjøttindustrien selv, ved Animalia.

Dette forbruket er litt over det som er (ihht de gamle norske kostrådene fra 2011) øvre trygg grense for rødt kjøtt, som er ca. 700 – 750 gram rå vekt (noe som tilsvarer 500 gram tilberedet kjøtt) per uke. Og en god del mer enn det som anbefales an de nye nordiske kostrådene NNR 2023, som er totalt 350 gram (rå vekt) per uke.

Forbruket av bearbeidet kjøtt utgjør omtrent halvparten av det totale kjøttforbruket, ihht side 309 og faktaboks 9 i kunnskapsgrunnlaget til norske kostråd 2011. De nye nordiske kostrådene sier at inntaket av bearbeidet kjøtt bør være så lite som mulig.

Dessverre er forbruk av kjøtt politisk styrt, og staten har ansvaret for at dette øker. Milliardsubsidier til husdyrhold og lovpålagt kjøttreklame er staten politikk.

Hvordan beregner man kjøttforbruk?

Tallene for kjøttforbruk baseres på kjøttindustriens statistikk – rapport Kjøttets tilstand, samt NIBIO og Helsedirektoratets beregninger. Samt på egenrapportert inntak i Norkost 3 (2011, og Norkost 4 er i prosjektet) og Ungkost 3 (2016).

Det er tre måter å beregne/definere kjøttmengden:

 • Salg av dyreskrott (engros-forbruk), altså med ben o.a. (i utgangspunktet) ikke-spiselige deler av dyret.
 • Rått kjøtt – før tilberedning, såkalt reelt beregnet kjøttforbruk
 • Tilberedt kjøtt. Etter tilberedning veier kjøttet litt mindre, noe som betyr at rå vekt, eller reelt beregnet kjøttforbruk, må ganges med 0,7 – 0,75 for å få spiseklar vekt.

Kjøttforbruk i Norge registreres av NIBIO, Helsedirektoratet, kjøttindustriens Animalia og Matprat. Les også: Matprat og Matopedia – statens kjøttreklame

Ny rapport, Kjøttets tilstand 2023, er publisert

Her i videoer (på Animalias nettsiden eller Youtube) forklarer Animalia (kjøttindustriens fagsenter) noen trender. Følgende er fra presentasjonen Tall og trender – del 1 ved Tor Arne Ruud:

 • Akkurat 22. minutt: “Produksjon av kylling gikk også litt ned i 2022” – kanskje dette er begynnelsen på den nye trenden? Så langt har kyllingkjøtt-produksjonen bare økt.
 • Minutt 23: “Antall melkekuer går ned. Mens økningen i antall ammekuer har flatet ut”.
 • “Det var også noe færre av gris, lam og fjørfe”.

Også del 2 ved Tor Arne Ruud viser nedgang i alle slag kjøtt.

 • 1 time 1 minutt: “Forbruket gikk ned for alle dyreslag”.
 • Størst nedgang for svin.
 • Storfe – nedgang på 6,6%.
 • Totalt rødt kjøtt – nedgang tilsv. 4,6% nedgang.
 • Beregnet reelt forbruk for alle slag har vært høyere. For fjorfe er egentlig beregnet reelt forbruk mye høyere – nå er justert helt fra 1990-tallet, da det skjedde en større feil i beregningene.

Betydelig høyere forbruk enn 2023-kostrådene anbefaler

Animalia skriver følgende i september 2023, og sammenligner norsk kjøttforbruk i 2022 med det de gamle norske kostråd, fra 2011, anbefaler:

“Beregninger for kjøttforbruket i 2021 viser at gjennomsnittlig inntak av rødt kjøtt var 802 g per uke. Dette er en økning på ca. 5 % fra året før. Forbruket er over kostrådenes maks-anbefaling. Dagens kostråd åpner for inntil 500 g rødt og bearbeidet rødt kjøtt i uken som en del av et sunt og variert kosthold.” Les også: Hvor kommer kostråd om maksimalt 350 gram rødt kjøtt per uke fra?

Er dette i tråd med kostrådene?

De nye nordiske kostrådene, NNR 2023, anbefaler mindre enn maks 500 gram rødt kjøtt per uke pga helsen, men maks 350 gram tilberedet rødt kjøtt per uke, og helst ingen bearbeidet kjøtt, pga helsen.

“Science advice: For health reasons, it is recommended that consumption of red meat (including red meat in products and processed foods) should be low and not exceed 350 gram/week ready-to-eat (cooked) weight. Processed red meat should be as low as possible.

Science advice:

 • Based on health outcomes: Red meat is nutrient dense and a provider of iron and zinc in the diet. Based on meta-analyses of RCTs and observational studies on red meat and health outcomes, it is recommended to consume a limited amount of red meat in the diet, with a maximum intake of 350 grams of red meat (including red meat in products and processed foods) per week. The choice of meat should comply with the recommendations for fatty acids.”

Videre skriver Animalia at nye kostråd kan få konsekvenser for landbruket, i Kjøttets tilstand 2022. Lenke til Kjøttets tilstand er her

Hvor mye bearbeidet kjøtt – pølser, kjøttdeig o.l. – spiser nordmenn?

De nye norske kostrådene er på vei og kommer i 2024.

Sitert kunnskapsgrunnlaget for norske kostråd 2011, side 309:

“Omkring halvparten av inntaket av kjøtt er i form av bearbeidet kjøtt (se faktaboks 9.1). Bearbeidet kjøtt inneholder ofte mye mettet fett, salt og energi. I tillegg finnes det nå god dokumentasjon på at visse typer bearbeiding kan øke risiko for kreftsykdommer, men det er viktig å være klar over at dette ikke gjelder alle typer bearbeiding.

Konservering av kjøtt (hovedsakelig rødt kjøtt) ved røyking, salting og tilsetning av nitritter og nitrater kan øke risiko for sykdom. Eksempler på slike matvarer er røkt skinke, bacon, salami, røkte pølser og det meste av kjøttdeig og farseprodukter som er på
markedet. Inntaket av slike bearbeidede kjøttprodukter bør begrenses, men det gis ingen kvantitative
anbefalinger.

WCRF anbefaler derimot at bearbeidede kjøttprodukter bør unngås. Kjøttprodukter er et meget stort og omfattende produktspekter, og det er lite sannsynlig at alle bearbeidede produkter har samme uheldige effekt. Det anbefales i de norske kostrådene at man begrenser inntaket av kjøttprodukter som har et høyt innhold av fett, salt, nitritt og nitrat.
Anbefalingene om bearbeidede kjøtt og kjøttprodukter gjelder ikke andre former for bearbeiding av kjøtt som koking, steking, tørring, hermetisering, fermentering og frysing.


På bakgrunn av data fra matforsyningsstatistikk, forbruksundersøkelser og kostholdsundersøkelser, som har ulike styrker og begrensninger, anslår vi gjennomsnittlig totalt inntak av kjøtt, regnet som spiselig del, til omkring 120 gram/dag blant voksne (dvs kjøtt hvor uspiselig deler er fjernet, men før tilberedning).

Dette tilsvarer omkring 100 gram spiseferdig kjøtt. Videre anslår vi at kjøttprodukter utgjør omkring 50 % (50 g/dag), og at rødt og hvitt kjøtt utgjør henholdsvis 80 % (omkring 80 g/dag) og 20 % (omkring 20 g/dag) av totalt kjøttforbruk.”

%d bloggere liker dette: