Bacheloroppgave: Forskning om vegetarkost, blodtrykk og høyt kolesterol

Ine Therese Kollshaugen (28) og Guro Bakkehaug Skjærbekk (22) er bachelorstudenter ved Høyskolen Kristiania. De har skrevet en bacheloroppgave om effekten av vegetariske kosthold på blodtrykk og høyt kolesterol. Studentene har gått gjennom 95 kilder.

Interessen for plantebaserte kosthold er økende. Og det er også viktig at de som er utdannet innen ernæring skal kunne veilede godt på dette området.

De har laget en litteraturstudie av 8 studier (hvorav to er metaanalyser). Kollshaugen skal videre på klinisk ernæring til høsten, på Leeds Beckett University.  Kollshaugen har vært veganer i 3,5 år og Guro er fleksiterianer.

Begge studentene er interessert i plantebasert kosthold og i påvirkningen det har på kropp og helse. I oppgaven sin ønsker de å finne ut om vegetarisk kosthold kan være et godt alternativ for forebygging av høyt blodtrykk og/eller høyt kolesterol. Samt i hvilken grad dette kostholdet påvirker kolesterolet og blodtrykket. Høyt blodtrykk er en av ledende årsaker til for tidlig død, mens høyt kolesterol er en viktig faktor i utvikling va hjerte- og karsykdom.

Bacheloroppgave, Institutt for helse – Høyskolen Kristiania. 

Effekten av vegetariske kosthold på blodtrykk og kolesterol.

Hele oppgaven kan lastes ned her

Konklusjon
Verden står ovenfor en overvektsepidemi som har ført til en rekke livsstilssykdommer som for eksempel hjerte- og karsykdommer. Disse sykdommene øker risikoen for hypertensjon og hyperlipidemi. Høyt blodtrykk og høyt kolesterol er et stort folkehelseproblem, og en ikkemedisinsk behandling av disse lidelsene kan være hensiktsmessig for individet og samfunnet. Vegetariske kosthold har et høyt inntak av fiber, frukt og grønnsaker og lite salt og mettet fett.Vår problemstilling var:”På hvilken måte påvirker forskjellige vegetariske kosthold kolesterol og blodtrykk?”

Et vegetarisk kosthold reduserer både blodtrykk og kolesterol. Et vegansk kosthold har den største effekten sammenlignet med omnivorer og andre vegetariske kosthold. De fleste studiene viste at LDL-kolesterol var lavest hos veganere. Sammenlignet med omnivorer hadde vegetarianere lavere TK, TK:HDL-ratio, HDL-kolesterol og non-HDL. Få resultater var signifikante etter justering for KMI, og de med fedme hadde minst effekt av vegetarisk kosthold på TK, LDL-kolesterol og non-HDL.

Det er behov for videre forskning for å finne ut hvilken betydning varighet av kosthold og type diett har. Det bør utredes nye referanseverdier for vegetarianere, og samtidig undersøke om det lave HDL-kolesterolet hos veganere har en betydning på helse.

%d bloggere liker dette: