Årsmøtet 2023

Kjære medlem!

Her kommer innkalling til ordinært årsmøte 2023 i Lege- og ernærings-foreningen Mat for helsen.
Viser til møtevarsel fra 17.oktober 2023.

Dato: torsdag den 30. November 2023 kl. 19.30. 
Sted: digitalt – lenken sendes til dem som melder seg på ved å svare på denne mailen. Påmelding innen 25. November 2023.  

Saksliste:

•    Godkjenning av innkalling: Møtevarsel sent 17.10.2013, saksliste – 14.11.2023.
•    Valg av funksjonærer (dvs. ordstyrer(e), referent(er), protokollunderskriver(e)).
•    Årsmelding – se under Regsnakp.
•    Regnskap – se nettsiden https://matforhelsen.no/var-historie/var-historie-dette-har-vi-gjort/arsmotet-2023/ 
•    Arbeidsprogram – viser til årsmeldingen. Fortsette med driften. Tar imot innspill til kommende arbeidsmøte.
•    Budsjett – se nettsiden, lenken under Regnskap.
•    Andre eventuelle saker som kan tas på møtet (det er ikke meldt noen fra medlemmene).
•    Valg av styre: Innstillingen er at nåværende styret fortsetter.

Se gjerne våre vedtekter her https://matforhelsen.no/foreningen/


Med vennlig hilsen

Tanja Kalchenko
på vegne av styret i Lege- og ernæringsforeningen Mat for helsen.

Årsmelding

Etter at vi i 2022 byttet navn til norsk, har vi fått nytt visuelt profil, nettside med mer. Hovedfokuset vårt vært følgende:

  • Medlemskap i Foreningen for folkehelse Norge og Europa
  • Dialog med helsepolitikere både lokalt og nasjonalt
  • Flere foredrag og innlegg på seminarer/konferanser, for eksempel ved BI MBA Alumni
  • Innspill til flere kapitler i Nordiske kostråd 2023 – NNR 2023, spesielt om protein, jern og (usikkerhet sundt) behovet for å erstatte protein fra kjøtt
  • Flere kronikker og innlegg i medier, inkludert Legeforeningens tidsskrift. Samt om forvirring rundt ultraprosessert mat. Se våre mediebidrag her Hovedbudskapene har vært om NNR 2023 og kostrådet om kjøttreduksjon, kjøttindustriens generisk reklame via Matprat, forvirrende begrep ultraprosessert mat, kjøttreduksjon i Norge og bærekraft/landbrukets potensial, folkehelsemeldingen.
  • Vi har engasjert oss i opplysning og sendt mange innspill om potensial i norsk landbruk for å dyrke mer plantekost ihht NNR 2023 og produsere mindre kjøtt. Viser til blant annet innlegg i Legeforeningens tidsskrift
  • Deltagelse på Vegetarfestivalen med foredrag om protein og Future Foods konferanse, med et kort innlegg
  • Oppstart av møter med medisinstudentene
  • Nye nettsider og ny digital brosjyre.

Vi fortsetter drift som tidligere, på frivillig grunnlag.

Årsregnskap

%d bloggere liker dette: