Vår historie – dette har vi gjort

Vi er en forening med flere medlemmer og rådgivere som er utdannet innen ernæring, helse og medisin. Med lite ressurser har vi jobbet hardt og oppnådd en del resultater. Vi bruker null kroner på administrasjon, og alt vi gjør er et resultat av frivillig innsats.

Her er en kort oversikt over våre aktiviteter, dette har vi gjort:

 • gitt flere innspill til Helsedirektoratet og myndighetene, inkludert Folkehelsemelding 2023
 • kommet med innspill til noen fagorganisasjoner for helsepersonell og pasientforeninger, for eksempel om jod-inntak og inntak av bearbeidet kjøtt
 • holdt foredrag ved bl.a. Radiumhospitalet, Polyteknisk forum, Naturvernforbundet, Spire sitt arrangement og vegetar- og veganfestivaler
 • bidratt med informasjon slik at andre enn HePla kunne holde foredrag om plantebasert kosthold
 • hatt flere stand på vegetar- og veganfestivaler
 • sendt brev til helseforetakene og de største sykehusene med informasjon om kosthold for veganere
 • delt ut flere tusen brosjyrer om plantebasert kosthold
 • holdt egne arrangementer som fagdag
 • skrevet flere innlegg og hatt flere medieoppslag
 • sender regelmessige nyhetsbrev til flere hundre følgere
 • en del av PAN International 2020 – 2022.

Sunt, et mer plantebasert kosthold kan løse flere utfordringer

Ved å gjøre et sunt kosthold til en sentral del av helsevesenet og ved å engasjere helsepersonell i å fremme sunn og bærekraftig mat, fremmer vi endringer som er nødvendig for å dempe de tre største globale helsekrisene: kronisk sykdom, klimaendringer og pandemirisiko. I den forbindelse har vi oppdatert våre nettsider, endret vedtekter og logo.

Vi har bidratt til å sette utfordringer i dagens kosthold på dagsorden i norske medier og blant politikere. Blant annet har vi samlet materiale og skrevet kronikker om betydningen av dagens industrialiserte husdyrhold i utvikling av pandemier og antibiotikaresistens. Som vanlig, driver vi med kontinuerlig opplysning om (et mer) plantebasert kosthold ut fra helseperspektivet. En del av vårt arbeid er opplysning om vegansk kosthold, spesielt for nybakte foreldre.

2023

Etter at vi i 2022 byttet navn til norsk, har vi fått visuelt profil, nettside med mer. Se formelle skriv for 2023 her

 • Medlemskap i Foreningen for folkehelse Norge og Europa
 • Dialog med helsepolitikere både lokalt og nasjonalt
 • Flere foredrag og innlegg på seminarer/konferanser, for eksempel ved BI MBA Alumni
 • Innspill til flere kapitler i Nordiske kostråd 2023 – NNR 2023, spesielt om protein, jern og (usikkerhet sundt) behovet for å erstatte protein fra kjøtt
 • Flere kronikker og innlegg i medier, inkludert Legeforeningens tidsskrift. Samt om forvirring rundt ultraprosessert mat. Se våre mediebidrag her Hovedbudskapene har vært om NNR 2023 og kostrådet om kjøttreduksjon, kjøttindustriens generisk reklame via Matprat, forvirrende begrep ultraprosessert mat, kjøttreduksjon i Norge og bærekraft/landbrukets potensial, folkehelsemeldingen.
 • Vi har engasjert oss i opplysning og sendt mange innspill om potensial i norsk landbruk for å dyrke mer plantekost ihht NNR 2023 og produsere mindre kjøtt. Viser til blant annet innlegg i Legeforeningens tidsskrift
 • Deltagelse på Vegetarfestivalen med foredrag om protein og Future Foods konferanse, med et kort innlegg
 • Oppstart av møter med medisinstudentene
 • Nye nettsider og ny digital brosjyre

2021

I 2021 har vi fungert som nasjonal gren av The Physicians Association for Nutrition (PAN) International, som jobber for å utrydde kostholdsrelaterte dødsfall globalt.

Vi har vunnet Sonja Løchen prisen, utdelt av Dyrevernalliansen.

Vi har gitt to foredrag, til en større organisasjon og til en skole som utdanner innen ernæring.

Politisk arbeid: Grønnere kosthold for bedre folkehelse

2021 er året for stortingsvalg. Vi har sendt våre innspill til samtlige programkomiteer i norske politiske partier, og hatt noen møter og mailkorrespondanse. Vi belyste følgende:

 • viktigheten av forebygging for folkehelsen,
 • viktigheten av et sunt kosthold, med mindre kjøtt og mer plantekost, for forebygging
 • omfattende vitenskapelige dokumentasjon for at dagens forbruk av kjøtt og meieri er helseskadelig høyt, og for lavt inntak av plantekost, er helseskadelig.

Vi har utarbeidet faktaark der vi samlet alle politiske føringer, inkludert norsk regelverk – lover og forskrifter, som sier at det offentlige må ta hensyn til miljøet og helse. Sjekk dette her: For politikere og lobbyister: fakta, kilder, dokumenter og føringer om grønnere mat for helse, klima og bærekraft

Dette resulterte i for eksempel denne setningen i regjeringens plattform:

«Forebygging og helsefremmende arbeid må skje på alle samfunnsområder.» Regjeringen vil også «Styrke samarbeidet mellom helsemyndighetene og dagligvarebransjen for å legge til rette for et sunnere kosthold.»

Nesten alle partier har anerkjent i sine programmer betydningen av og samfunnets ansvar for forebygging av sykdom

Også samtlige partier, unntatt en, har nå lignende formulering i sine partiprogrammer. Få partier snakker dog direkte om redusert kjøttforbruk eller kutt i subsidier eller generisk kjøttreklame, men dett blir planen for vårt framtidige arbeid.

Medier: Opplysning, kronikker, leserbrev, intervjuer

Vi har gitt innspill til andre samfunnsdebattanter og engasjerte personer som jobber med å spre bevissthet om sammenheng mellom kosthold/helse, som for eksempel i denne artikkelen i VG

Våre nettsider, Facebook og Instagram

Som vanlig, driver vi med kontinuerlig opplysning om plantebasert kosthold, sunt kosthold og vegansk kosthold, ikke minst for nybakte foreldre der hele familien inkludert barn spiser vegansk.

Sunnere kosthold for skolebarn, samt riktig sammensatt vegansk kosthold for barn i alle aldre

Over halvparten av spørsmål vi får fra publikum er fra foreldre som lurer på hvordan gjøre et vegansk eller vegetarisk kosthold for sine barn sunt og næringsrikt. Vi er aktive med å spre informasjon fra Helsedirektoratet, både helsenorge.no og nasjonale faglige retningslinjer, som nasjonale faglige retningslinjer for mat og måltider i skole og barnehage , og for spedbarnsernæring, samt brosjyren Mat og måltider for spedbarn.

Vi har bidratt til Grønn Framtid sitt arbeid med grønnere mat på kantiner i videregående skoler i Norge. Hvorfor er det viktig med grønnere skolemat? Mer plantebasert kosthold er både ressurseffektivt, miljøvennlig og bærekraftig. Ikke minst er dette viktig fordi hele 80 – 85 % av norske barn og ungdommer spiser helseskadelig mye dyrefett. De to største kildene til mettet fett i norsk kosthold er meieriprodukter og rødt kjøtt. Norske barn og ungdommer spiser også for lite frukt, grønnsaker og fullkorn. Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinjer for mat og måltider i skole og barnehage fremhever et mer plantebasert matservering.

Innspill til ekspertuttalelsen om vegansk kosthold ved Helsedirektoratet

September 2021 lanserte Nasjonalt råd for ernæring og Helsedirektoratet Vegetar- og vegankost – ekspertuttalelse fra Nasjonalt råd for ernæring,  der de ti mest vanlige spørsmål om vegansk kosthold er besvart. Vi har bidratt med innspill og spørsmål til Ekspertuttalelse om vegetarisk og vegansk kosthold. Leder for arbeidet har vært lege og professor Lars T. Fadnes.

Samarbeid og prosjekter

Grønn skolemat

Samarbeid med organisasjonen Grønn Framtid om prosjektet Grønn skolemat fortsetter. I år har Grønn framtid oppnådd følgende:

 • kommet i samarbeid med Helsedirektoratet,
 • har oppdatert sin håndbok for kantiner – med vårt bidrag.
 • Les mer om vårt samarbeid her Grønnere skolemat – samarbeid med Grønn Framtid og Helsedirektoratet

Hvorfor er det viktig med grønnere skolemat? Mer plantebasert kosthold er både ressurseffektivt, miljøvennlig og bærekraftig. Ikke minst er dette viktig fordi hele 80 – 85 % av norske barn og ungdommer spiser helseskadelig mye dyrefett. De to største kildene til mettet fett i norsk kosthold er meieriprodukter og rødt kjøtt. Norske barn og ungdommer spiser også for lite frukt, grønnsaker og fullkorn. Grønn Framtid bidrar med å gjøre skoler kjente med Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinjer for mat og måltider i skole og barnehage 

Grønnere mat i helsevesenet – forberedelsen har startet

I tillegg til aktivitet på sosiale medier, sender vi informasjon, kilder og lignende til flere – organisasjoner, etater, politikere, matindustrien o.l.

Legeorganisasjoner som jobber for klima

Vi har sendt innspill, bidratt med info om kosthold, helse og klima til og/eller kommet i dialog med flere organisasjoner (og med noen sykehus. Det er kjent at det er sunt å spise grønnere enn det nordmenn gjør. Det er også blitt kjent at helsevesenet bidrar med en del klimagassutslipp. Les mer om dette i Tidsskriftet for den norske legeforening. Flere norske organisasjoner jobber for å redusere klimagassutslipp fra helsevesenet, og flere sykehus tar dette på alvor. Vi planlegger derfor å gi flere innspill om viktigheten av kostholdet i framtiden.

Representantforslag fra SV

Sosialistisk venstreparti fremmet derfor et representantforslag der det blant annet nevnes følgende: «Det er en del lavthengende frukt som ikke er høstet, med potensial for å redusere sykehusenes utslipp. Bedre avfallssortering (inkludert avfallet fra operasjonsstuer), mer bærekraftig matservering og reduksjon i reisevirksomhet blant de ansatte er enkle tiltak som kan redusere utslippene.»

PAN International i Tyskland jobber/samarbeider for grønnere sykehusmat (Inge-prosjektet), og vi planlegger å jobbe mer mot sykehus i framtiden.

Noen av våre aktiviteter før 2019

Vår og sommer 2018

 • Levert innspill til faget Mat og helse ved Utdanningsdirektoratet
 • Levert flere innspill til Helsedirektoratet
 • Engasjert oss i å motbevise myten om at “norsk dyrket jord best er egnet til å dyrke husdyrfôr” og ikke sunn plantekost til mennesker, og har skrevet flere innlegg om at mesteparten av norsk dyrket jord der man i dag dyrker gress, er godt egnet til å dyrke grønnsaker, nettopp det myndighetene anbefaler å spise mer av.
 • Skrevet to leserbrev i Morgenbladet, som et ledd i debatt om at gressdyrkning i Norge fortrenger produksjon av sunn plantekost
 • Vi har levert denne informasjonen til politikere og organisasjoner
 • Engasjert oss i jodsituasjonen i Norge, og skrev noen leserbrev, kontaktet mange journalister og redaksjoner, og var blant annet i debatt om norsk sviktende jodpolitikk på NRK Nyhetsettermiddag 17. august
 • Oslo Vegetarfestival 2018 – stand og foredrag
 • Fagmedlemsmøte og sosial kveld 5. januar
 • Fagmedlemsmøte 13. september 2018
 • Gullroten Food Awards 2018: vegetarfest og foredrag

Høst 2017 og vinter 2017-2018:

 • Levert innspill til Helsedirektoratet ifm. Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av hjerte- og karsykdommer, samt Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i barnehagen
 • Har hatt møte og mailkorrespondanse med Helsedirektoratet, og levert innspill til kostråd om vegetarisk og vegansk kosthold
 • Har jobbet med å spre informasjon fra Helsedirektoratet om vegetarisk og vegansk kosthold, og om viktighet av kosttilskudd ved vegansk kosthold spesielt for barn, i medier og sosiale medier, bl.a. på fb-gruppene Veggispreik og Veganpreik som til sammen har over 36K medlemmer
 • Blant annet blir hepla.no linket til fra Helsedirektoratets brosjyre Mat og måltider for spedbarn og fra Helsenorge.no sine sider om amming
 • Jobbet med å lage kurs om plantebasert kosthold og helse ved Folkeuniversitetet
 • Levert flere innspill om vegetarisk og vegansk kosthold, og om jodinntak for gravide til nhi.no, nettsider som blir mye brukt av norske fastleger og annet helsepersonell
 • Publisert flere debattinnlegg i ulike aviser og tidsskrifter, se mer på hepla.no
 • Deltatt på Oslo Vegetarfestival, Gullroten 2017 der vi holdte foredrag
 • Fagmedlemsbrev desember 2017
 • Fagmedlemsmøte 16. mars 2017
 • Etablert samarbeid og bidrar som eksperter på helse og ernæring i Veganerutfordringen
 • Hadde fagdager for medlemmer og sender ut nyhetsbrev for fagmedlemmer og for publikum som abonnerer på nyhetsbrev på våre nettsider
 • Vi er i løpende kontakt med journalister, organisasjoner, bloggere o.a., og har bidratt til både flere oppslag og intervjuer i blant annet sentrale, riksdekende medier, samt noe i fagpressen.
 • Bidrar med aktuelle innlegg på Dagens Medisin, med fokus på helsefordeler ved vegetarisk kosthold, statens kjøttreklame og lavt jodinntak i Norge versus helserisiko ved meieriprodukter, helsefordeler ved plantebasert kosthold ved diabetes
 • Levert informasjon til de fleste norske pasientforeninger om at det er kritikkverdig at staten pålegger norske bønder til å drive generisk reklame via matprat.no, ihht. omsetningsloven
 • Levert informasjon til stortingspolitikere med problematisering av det faktumet at staten er tungt engasjert i generisk kjøttreklame gjennom opplysningskontoret for egg og kjøtt (matprat.no), og med oppfordring om å trekke staten ut av kjøttreklame, og hatt fokus på det i våre mediebidrag
 • Levert informasjon til politiske partier og noen ideelle organisasjoner om at norsk landbruk kan produsere mye mer plantekost, samt at det er kritikkverdig at norsk matjord brukes til å dyrke husdyrfôr, og hatt fokus på det i våre mediebidrag. Har kommet i kontakt med ledere i prosjektet
 • Vi jobber med etablering av internasjonalt samarbeid
 • Vegansk Julefestival 2016: stand og foredrag om vegansk ernæring

Vår og sommer 2017:

 • Videreutviklet vår nettside
 • Oppsummert kunnskap om diabetes og plantebasert kosthold
 • Gitt innspill til Helsedirektoratet og NHI.no
 • Deltatt på Vegetarfestivaln, Green Food Festival i Jessheim og Tine SA sin konferanse om bærekraftig mat
 • Hatt to fagmedlemsmøter
 • Bidratt med opplysning om jodsituasjonen i Norge
 • Bidratt med intervjuer, informasjon og leserbrev til medier – se vårt mediebidrag her
 • Skrevet en artikkel om nytt innen plantebasert kosthold i Norsk tidsskrift for ernæring – norsk vitenskapelig fagfellevurdert tilddskrift innen ernæring
 • Deltar i den offentlige debatten om kjøtt og plantebasert kosthold på sosiale medier
 • Nytt mars 2017: Handlingsplan, retnignslinjer og jern
 • Fagmedlemsmøte plantebasert kveld
 • Kjøtt, helse og klima; Naturvernforbundets arrangement i Bergen
 • Fagmedlemsmøte 14. september 2017
 • Fagmedlemsmøte 5. januar 2017

Høst 2016

 • Videreutvikling av vår nettside, slik at denne blir en god database innen plantebasert kosthold, både for publikum, helsepersonell og ernæringsrådgivere
 • Leserbrev og kronikker til NationenForskning.no, Tidsskriftet for Den norske legeforeningen, Dagens Medisin , VG, Klassekampen o.a.
 • Plantebasert kveld for fagmedlemmer tirsdag 30. august
 • Kronikk om kjøttproduksjon i samarbeid med Arne Grønlund, seniorforsker ved NIBIO
 • Intervju om kjøtt og melk til Kk.no og foreldre.no
 • Intervju på NRK om vegansk kosthold for barn
 • Fagdag i august – plantebasert kveld
 • Vegan Weekend 23. – 25. september i Sandnes (ikke langt fra Stavanger)
 • Foredrag og stand på Vegan Weekend i Sandnes
 • Foredrag på Polyteknisk forum sitt frokostmøte
 • Foredrag og stand på Vegansk Julefestival
 • Klagde inn Forskning.no for markedsføringsartikler om kjøtt og melk – slik at Forskning.no ble felt mens NTB fikk kritikk
 • HePla på Oslo Vegetarfestival 2016
 • Samarbeid med Green Adventure
 • Trondhjem Vegan Fair 23. april
 • Foredrag om belgvekster i Norge for Spire

Vår 2016:

Høst-vinter 2015-2016

 • Et åpent møte og to fagdager, der vi hadde foredrag og diskusjon om vegetarmat for barn, jod, plantekost generelt og kosttilskudd, der både fagmedlemmer og interesserte var med
 • Deltagelse på Vegetarfestivalen i Halden 15. august
 • Ernæringsfysiolog og dr.med Pernilla Berg blir vår faglig rådgiver
 • Publisering av en 16-siders brosjyre om plantebasert kosthold, noe vi allerede har delt flere hundre av
 • Flere leserbrev på trykk – les mer om HePla i medier her
 • Deltagelse i NRK Debatt om kjøtt, pølser og kreft 29.oktober
 • Delatgelse på Vegansk Julefestival desember
 • Foredrag om kjøtt på Radiumhospitalet
 • Foredrag om belgvekster for Spire
 • Vår 2015 kom vi med innspill til Helsedirektoratets retningslinjer for måltider på skoler, og noen ser ut til å ha vært tatt inn.
 • Løpende kontakt med journalister, organisasjoner, bloggere o.a.
 • Vegansk Julefestival 2015
 • Jevnlig oppdatering av nettside, aktive publisering på Facebook og kommentarer på nettet.

Sommer 2015

 • Skolering på Styredagen i regi av Frivillighet Norge
 • HePla på Vegetarfestivalen i Halden 2015
 • Meldt HePla inn i Frivillighet Norge
 • Samtale med en politisk rådgiver i Frivillighet Norge
 • Nevnt i Dagsnytt 18 den 17. juni ifm med en artikkel i bl.a. Aftenposten om at Harvard University mener at en til to porsjoner meieriprodukter per dag er nok
 • Stand på Oslo Vegetarfestival pinsehelgen 2015
 • Redaksjonell omtale i Aftenposten
 • Redaksjonell omtale i VG 2/7 og 4/7 (VG pluss)
 • Redaksjonell omtale i Nationen
 • Innlegg på trykk i Vårt Land, om at plantebasert kosthold er en løsning på hvordan brødfø jordklodens befolkning (tema som er mye omtalt i media etter EAT konferansen)
 • Omtale i Nationens Leder
 • Åpent møte 20. august
 • HePla på Oslo Vegetarfestival

Vinter – vår 2015

Høst 2014

Fra sommer 2014 til nå har vi kontinuerlig gjørt følgende:

 • Driver nettsiden som oppdateres jevnlig med omtaler av nye studier og info om sunne matvarer fra planteriket
 • Driver facebookside, bl.a. poster nye statusoppdateringer jevnlig og kommer i kontakt med andre som har interesse i kosthold og helse
 • Svarer på spørsmål fra publikum om vegetarisk kosthold
 • Har jevnlige møter og kommunikasjon internt.
%d bloggere liker dette: