Metaanalyse: det å erstatte animalsk med plantekost gir bedre helse (Neuenschwander, 2023)

six fruit cereals in clear glass mason jars on white surface

Det kommer stadig flere vitenskapelige bevis på at det å erstatte kjøtt, meieri og egg med sunn plantekost kan gi lavere risiko for hjerte- og karsykdommer (CVD), diabetes type 2 (T2D) og for tidlig dødelighet av alle årsaker.

November 2023 kom enda en systematisk oversikt og oppsummering av dagens vitenskap.

Denne nye studien samler data fra 37 publikasjoner basert på 24 prospektive kohortstudier med sikte på å evaluere tilgjengelige bevis.

Samlet sett viste resultatene at det å bytte animalsk mat med plantekost er gunstig for helsen, med risikoreduksjoner mellom 3-25 %.

De sterkeste assosiasjonene ble funnet for en reduksjon i hjerte- og karsykdommer ved følgende:

 • å erstatte bearbeidet kjøtt med nøtter, belgfrukter og fullkorn;
 • erstatte egg med nøtter;
 • erstatte smør med olivenolje.

For type 2 diabetesrisiko var det klare fordeler ved

 • å erstatte rødt kjøtt med fullkorn, frokostblandinger og nøtter;
 • erstatte fjærfe med fullkorn;
 • erstatte egg med nøtter eller fullkorn.

Reduksjon i dødsfall av alle årsaker ble funnet når

 • rødt kjøtt ble erstattet med nøtter og hele korn,
 • bearbeidet kjøtt med nøtter og belgfrukter,
 • meieriprodukter med nøtter, egg med nøtter og belgfrukter.

Det var mindre klare bevis for å erstatte fisk med plantebasert mat.

Samlet sett bekrefter resultatene tidligere data, og støtter funnene fra en rekke intervensjonsstudier som har vist forbedrede helseresultater når man går over til et plantebasert kosthold.

Den største gevinsten for helsen er når kjøtt erstattes av belgfrukter, nøtter og fullkorn, men selv å erstatte egg og meieriprodukter er gunstig.

Det er mange grunner til disse funnene, inkludert det at plantemat er rik på fiber og andre nyttige stoffer som:

 • reduserer betennelse,
 • støtter et sunnere tarmmikrobiom og
 • regulerer blodlipider, glukose og blodtrykk mer effektivt.

I isse matvarene er det lite eller ingen stoffer som kan skade helsen når man spiser mye av dem: mettet fett, hemjern og noen aminosyrer.

Dataen er overtydelige på at det å redusere kjøtt, egg og fete meieriprodukter kan gi flere samfunnsgevinster.

Sitert forfatterte:

Conclusions

Our findings indicate that a shift from animal-based (e.g., red and processed meat, eggs, dairy, poultry, butter) to plant-based (e.g., nuts, legumes, whole grains, olive oil) foods is beneficially associated with cardiometabolic health and all-cause mortality.

Kilde:

Neuenschwander, M., Stadelmaier, J., Eble, J. et al. Substitution of animal-based with plant-based foods on cardiometabolic health and all-cause mortality: a systematic review and meta-analysis of prospective studies. BMC Med 21, 404 (2023). https://doi.org/10.1186/s12916-023-03093-1

Les mer

Legg inn en kommentar

%d bloggere liker dette: