Helsevesen og klimaforpliktelsene

Det er en klar sammenheng mellom kosthold og folks helse. Klimaendringene er vår tids største trussel mot folkehelsen, ihht WHO. Under FNs klimakonferanse i Glasgow, COP26, har Norge sluttet seg til klimakonferansens helseprogram.

Kosthold har stor betydning både for klimaet og helsen, og dette har vært en klar melding fra Helsedirektoratet på webinarene for helsevesenet.

Norge har vedtatt klimaforpliktelse for norsk helsevesen

Helse- og omsorgsministeren Ingvild Kjerkol tok i 2021 initiativ til at Norge sluttet seg til FNs helseprogram, under FNs klimakonferanse (COP26 i Glasgow 8.november 2021). Ambisjoner er bl.a. evaluering av klimagassutslipp fra helse- og omsorgssektoren, en analyse av sårbarhet og tilpasningsbehov, et veikart som skal gi retning mot en bærekraftig lavutslipps helse- og omsorgssektor innen 2050.

Helsedirektoratet har hatt flere webinarer om temaet. Dette webinaret: Norske klimaforpliktelser på helsefeltet, status og veien videre, 2. mai 2023.

Etablering av et veikart mot en klimanøytral helsesektor, som vil være i tråd med helseforetakenes mål om karbonnøytralitet innen 2045, og nasjonale mål om det samme innen 2050, – skriver regjeringen.no i 2021. I webinar 9. desember 2021 Klimaendringer og helse: COP26 – hva nå? med praktisk informasjon for helsevesenet, understreker Helsedirektoratet nok en gang at et sunnere og grønnere mat er av stor betydning. Se webinar 2021 (lenke)

Lege og ernæringsforeningen vil derfor informere helsepersonell om viktigheten av kosthold.

Les også: Bærekraftig matproduksjon i norge og Bærekraftig mat og kosthold

%d bloggere liker dette: